YTONG

YTONG Termoblok PLUS za spoljni zid

Debljine: 30 i 37,5 cm
Novi proizvodi po novoj recepturi sa unapređenim termoizolacionim karakteristikama za gradnju nosećih ili ispunskih spoljnih zidova.

Detalji 

 

YTONG Termoblok za spoljni zid

Debljina: 25 cm
Za gradnju nosećih ili ispunskih spoljnih termoizolacionih zidova.

Detalji

 

YTONG Termoblok za spoljni zid povećane čvrstoće

Debljine: 25, 30 i 37,5 cm
Izrađuje se po posebnoj narudžbini za zid veće nosivosti u nižim etažama.

Detalji 

 

YTONG Pregradni blok

Debljine: 10, 12, 15 i 20 cm
Za gradnju unutrašnjih nenosećih pregradnih zidova.

Detalji

 

YTONG Zidni blok za zvuk

Izrađuje se po posebnoj narudžbini kao zid za zvučnu izolaciju između dva stana.

Detalji

YTONG Univerzalne ploče

Debljine: 5 i 7,5 cm
Za izradu raznih obloga, izravnavanje zidova, podova i ravnih krovova, kao i zaštita hidroizolacije

Detalji

 

YTONG PB elementi

Za izradu vertikalnih serklaža na uglovima spoljašnjih i unutrašnjih nosećih zidova.

Detalji

 

YTONG "U" elementi

Za izradu dvostrane ili trostrane oplate, kao i dodatne termoizolacije AB horizontalnih i kosih serklaža, nadprozorskih i nadvratnih greda.

Detalji

YTONG "L" elementi

Za izradu jednostrane oplate ivice međuspratne konstrukcije ili AB horizontalnih i kosih serklaža.

Detalji

 

YTONG Bela tavanica i Beli krov

Za izgradnju međuspratnih konstrukcija, ravnih i kosih krovnih ploča, stepeništa, nadstrešnica...

Detalji

YTONG Beli tankoslojni malter za zidanje

Posebno prilagođen strukturi YTONG materijala, Beli tankoslojni malter se upotrebljava za zidanje YTONG Sistemom gradnje.

Detalji

YTONG Plaster i Glet

YTONG Plaster i Glet za unutrašnju obradu zidova.

Detalji 

YTONG Pričvrsni pribor

U YTONG blokove mogu se pričvrstiti sve vrste tereta posebnim pričvrsnim priborom za poroćelijaste betone zavisno od vrste tereta. Rupe za tiplove u YTONG blokovima buše se burgijom manjeg prečnika od prečnika tipla.

Detalji

YTONG Alati

Da bi racionalno iskoristili i bez suvišnog napora obradili YTONG blok proizveli smo specijalne alate koji se koriste u YTONG sistemu gradnje.

Detalji