Pitanja i odgovori

 • Šta je YTONG?

  YTONG je savremeni građevinski materijal za zidanje grupe porobetona, koja svojom poroćelijastom strukturom i savremenom tehnologijom proizvodnje danas predstavlja garanciju kvaliteta koja omogućava odličnu toplotnu izolaciju.

  YTONG u svom asortimanu ima različite elemenata za zidanje različitih dimenzija (dužina-širina-visina). Materijal odlikuju razne karakteristike kao što su - vrhunska toplotna izolacija, nosivost, požarna otpornost, protivpotresnost te višenamenska upotreba. YTONG je jednostavan za obradu te omogućuje veoma brzu gradnju. Objekti građeni YTONG-om su trajni, sigurni i zdravi.
 • Šta je YTONG sistem gradnje?

  YTONG sistem gradnje podrazumeva gradnju nosivih i nenosivih zidova i međuspratnih i krovnih ploča sistemom zidanih konstrukcija. To je skup svih YTONG proizvoda, odnosno YTONG termoblokova za spoljašnje zidove, blokova za unutrašnje pregradne noseće i nenoseće zidove, U i L elemenata za natprozornike i nadvrtanike, nadvoje i serklaže kao i protivpotresne zidne blokove za vertikalne serklaže, ispunski blokovi za međuspratne i krovne konstrukcije kao YTONG belog tankoslojnog maltera, YTONG alata. Sve to skupa podrazumeva YTONG sistem gradnje kao i redovno savetovanje i pomoć stručnjaka iz tehničkog odeljenja. Upotreba celovitog sistema garantuje kvalitet i vrhunsku energetsku efikasnost budućeg objekta, jer izgradnjom objekta od YTONG sistema gradnje dobijate izuzetno zaptiveni objekat koji onemogućava pojavu termomostova gde su gubici energije najveći. Time vaš objekat zidan YTONG sistemom gradnje omogućuje idealnu mikroklimu u vašem životnom prostoru.
 • Od kojih se sirovina proizvodi YTONG?

  YTONG se proizvodi od potpuno prirodnih sirovina: najfinijeg peska, kreča, cementa, gipsa i vode. Svi navedeni materijali su potpuno prirodni što je i jedna od karakteristika konačnog proizvoda - YTONG građevinskog materijala. To se može potvrditi bilo kojim atestom odnosno potvrdama o kvalitetu i karakteristikama YTONG proizvoda dobijenih od strane renomiranih institucija za analizu proizvoda koje možete pronaći na ovom linku.
 • Koje YTONG elemente možemo upotrebiti za izgradnju nosivih zidova?

  Za izgradnju nosivih zidova upotrebljavaju se zidni blokovi i termoblokovi debljine 20 cm, 25 cm, 30 cm i 37,5 cm. Za manje građevine s manjim opterećenjima upotrebljavaju se blokovi iz razreda čvrstoće 2,5/0,40. Kod višespratnih građevina upotrebljavaju se za donje etaže zidni blokovi veće čvrstoće, odnosno 4/0,50.

  Za zidove između stanova odnosno između dva prostora, gdje se zahteva veća zvučna izolacija, upotrebljavaju se zidni blokovi debljine 25 cm mase 0,65 t/m3.
 • Kakve su toplotne karakteristike YTONG termobloka?

  YTONG je jedinstven građevinski materijal koji je lagan, a nosiv i pri tome ima izvrsne toplotne karakteristike koje daju odličnu termoizolovanost objekta kako zimi tako i leti. Spoljni zidovi debljine 25 cm, 30 cm bez dodatne termoizolacije zadovoljavaju nove, stroge propise o toplotnoj zaštiti u zgradama. Preporučuje se izgradnja zidova debljine 37,5 cm, čime se štedi energija za grejanje ili hlađenje objekta i do 30 - 50% u odnosu na klasično građene objekte.

  Zid izgrađen s termoblokovima debljine 30 cm (2,5/0,40) s koeficijentom toplotne provodljivosti lambdom od 0,09 W/mK ima koeficijent prolaska topline (U) = 0,34 W/m2K.
 • Kako se gletovanje spojnica plafona i pregradnog (ispunskog) zida, nosećih sa pregradnim ili ispunskim zidovima, po opkrajanju pur pene?

  Gletovanje spojnica plafona i pregradnog (ispunskog) zida, nosećih sa pregradnim ili ispunskim zidovima, po opkrajanju pur pene, vrši se na dva načina:

  I način - za prostorije kod kojih se malteriše plafon:

  Na gotov YTONG pregradni (ispunski) zid nanosi se I sloj obične glet mase u koju se utiskuje PVC mrežica. Mrežica se može postaviti ravno sa spojem plafona i zida ili se postavlja sa preklopom 10-15 cm na stranu plafona. Zatim se izvrši malterisanje plafona malterom koji svojom debljinom praktično prekrije ostavljenu spojnicu koja je popunjena pur penom. Zatim se plafon i zidovi gletuju u dva sloja. Po očvršćavanju I sloja glet mase nanosi se II sloj glet mase, čime se završava predviđeni postupak.

  II način - za prostorije kod kojih se plafon ne malteriše:

  Kod plafona koji se ne malteriše, odnosno betona koji se samo gletuje, kao i kod vertikalnog spoja nosećeg i pregradnog zida, u I sloj obične glet mase koja prelazi na plafon odnosno noseći zid, utiskuje se PVC mrežica koja na stranu plafona (zida) prelazi 10-15 cm. Po očvršćavanju I sloja glet mase nanosi se II sloj glet mase, čime se završava predviđeni postupak. Ovde je važno napomenuti, da PVC mrežica dodatno ojačava spoj pur pene i sloja glet mase.

  Kod unutrašnjeg malterisanja zidova slojem maltera 2-9 mm preporučuje se postavljanje PVC mrežice na spoju ispunjenom pur penom gde mrežica prelazi na upravne zidove po 10-15 cm.

   

 • Kako se rešava gradnja pregradnog zida velike visine (h = 5-6 m)?

  Gradnja zida visine 5-6 m se izvodi po svim principima i pravilima za zidanje u YTONG sistemu gradnje, s tim što se na visini zida od 3,0 m ugrađuju horizontalni armiranobetonski serklaži dimenzija i procenta armiranja prema statičkom proračunu. Armatura iz horizontalnih serklaža se ankeriše u vertikalne serklaže ili stubove prema pravilima za ankerisanje armature definisanim u važećim propisima za armirani beton.
 • Interesuje me da li ima novosti u vezi protivpožarnog atesta za YTONG proizvode?

  Ispitivanje zidova od YTONG blokova na dejstvo požara je sprovedeno u Institutu IMS. Rezultati ispitivanja YTONG proizvoda na dejstvo požara pokazuju da je otpornost zida debljine d=10 cm - 120 minuta, a da zid debljine 14-15 cm ima otpornost od 180 minuta.

  Inače, za informaciju zainteresovanim. Potvrda dobre otpornosti na dejstvo požara je i činjenica da je komora za ispitivanje otpornosti svih elemenata na dejstvo požara koji se ispituju u Institutu IMS u Beogradu sazidana od YTONG blokova.
 • Kako se pričvršćuje stolarija?

  Kao pričvrsna sredstva u YTONG zidu se preporučuje postavljanje stolarije pomoću Fisher SH-R 120 RS i SH-R 160 RS tiplova, dok se za kačenje težih tereta preporučuju takođe Fisher GB 10 i GB 14 tiplovi. U slučaju korišćenja čeličnih tiplova, oni se pre utiskivanja moraju zaštititi premazom zaštitne boje ili epoksi smole.
 • Koja je alternativa gas betonskim pločama od 6,0 m u nastupajućem periodu u vidu međuspratne konstrukcije?

  U planu je prizvodnja polumontažnih lakih međuspratnih konstrukcija na bazi primene YTONG materijala, ali je ona u fazi projektovanja.
 • Da li se rade armirane gasbetonske ploče od 6,0 m?

  Armirane ploče od YTONG materijala od 6,0 m se ne rade u Xella Srbija a.d. Istraživanja u Xella-i su pokazala da je ekonomski opravdana proizvodnja armiranih ploča od poro ćelijastog betona samo na industrijskim kompleksima većim od 12.000 m2 sa znatnom unifikacijom i modulacijom elemenata. Prema našim saznanjima, u skorijoj budućnosti se ne predviđa njihova prizvodnja.
 • Na kojoj visini se radi horizontalni serklaž kod visokih zidova od YTONG-a?

  Za visine zidova od YTONG-a do 3,0 m nije potrebno raditi dodatne horizontalne serklaže. Za visine veće od 3.0m potrebno je na visini od 3,0 m izraditi dodani horizontalni serklaž. Za površine zidova veće od 15-16 m2 izraditi pored horizontalnih i vertikalni serklaž.
 • Kako se u skeletnom sistemu vrši veza spoljašnjeg ispunskog zida sa stubovima i riglama?

  Ostvarivanje veze spoljašnjeg ispunskog zida sa stubovima i riglama ostvaruje se:

  • Pomoću elastičnih ankera predviđenih YTONG sistemom gradnje, sa tim što se veza sa betonskim elementima ostvaruje preko tiplova i zavrtanja postavljenih u beton.
  • Pomoću ankera od armature koji izlaze iz betonskog elementa.
  • Pomoću specijalno konstruisanih veza, projektovanih u zavisnosti od veličine zida, veličine horizontalnog opterećenja i seizmičkih sila.
 • Da li se vrši instruktaža za majstore i radnike za rad sa YTONG-om?

  Postoji instruktor gradnje koji potpuno besplatno vrši obuku majstora.

 • Abrazivno dejstvo kreča na vodovodni instalacioni materijal?

  Ako su vodovodne, kao i ostale instalacione cevi izrađene od čelika, one se moraju dodatno zaštititi zaštitnim premazom protiv pojave korozije. Nije potrebna nikakva dodatna zaštita, sem one koja se primenjuje kod klasičnih zidova malterisanih krečnim malterom.

   

  Ako su vodovodne cevi od plastike, što se u novije vreme sve više primenjuje, nije potrebna nikakva dodatna zaštita.

 • Koji je sirovinski sastav tankoslojnog maltera za zidanje?

  Tankoslojni malteri za zidanje su proizvedeni na bazi belog cementa i agregata sa dodatkom aditiva. Receptura je poslovna tajna proizvođača maltera.

 • Da li materijal trpi sve vrste završne obrade?

  Na zidove od YTONG blokova mogu se koristiti sve završne obrade kao i kod ostalih zidova. Klasičan malter, mašinski nanešeni gotovi malteri, fasade od veštačkog kamena, kamenih ploča, strukturne fasade...
 • Kolika je debljina dodatne izolacije od stiropora ili tvrdo presovane mineralne vune na U i L elementima radi sprečavanja hladnih mostova?

  Na U, L i protiv potresne elemente sa unutrašnje strane zida nanosi se 1-2 cm tvrdo presovane mineralne vune ili stiropora.
 • Kako se rešava problem higroskopnosti materijala?

  Higroskopnost se kod zidova izgrađenim od YTONG materijala, a koji su izloženi velikom procentu vlage (vlaga ne potiče iz zemlje), rešava se premazom za inpregnaciju zidova. Kod delova zidova kupatila gde se nalaze tuš kabine, preporučuje se pored inpregnacije i izrada hidroizolacije postavljene na zid u zoni kabine.

  Ispod svakog prvog reda, u nivou prizemlja ili iznad betona temelja, pre početka zidanja YTONG blokovima preko sloja produžnog maltera, izraditi preko betonske površine u debljini zida, sloj bitumenske hidroizolacije (kondor ili ter hartija preko premaza od bitulita).

   

 • Kolika je higroskopnost materijala?

  Higroskopnost je kao i kod ostalih građevinskih materijala koji se koriste za zidanje zidova. Pošto naši važeći propisi ne definišu ni kvantitativno ni kvalitativno higroskopnost, ne postoje metode za njeno utvrđivanje i vrednovanje. Inače YTONG materijal zadovoljava sve kriterijume definisane EN normama, a koji se odnose na higroskopnost.

   

 • Uloga zaštitne ugaone aluminijumske lajsne na krajevima pregradnih zidova?

  Zaštitna ugaona aluminijumska lajsna se postavlja na uglovima pregradnih zidova radi formiranja ivica zidova. Pomoću nje se formiraju pravilne i vertikalne ivice zidova. Kod malterisanja zidova, aluminijumske lajsne imaju ulogu distancera, pomoću kojih se određuje optimalna debljina malterisanja. Takođe, kod mašinskog malterisanja, aluminijumske lajsne pretstavljaju vođice po kojima se kreće ravnjača za ravnanje površine maltera zida.