YTONG sistem gradnje

YTONG Termoblok PLUS za spoljni zid

Blok 1 Debljine: 30 i 37,5 cm
Novi proizvodi po novoj recepturi sa unapređenim termoizolacionim karakteristikama za gradnju nosećih ili ispunskih spoljnih zidova.

Detalji 

 

YTONG Termoblok za spoljni zid

YTONG Termoblok za spoljni zid Debljina: 25 cm
Za gradnju nosećih ili ispunskih spoljnih termoizolacionih zidova.

Detalji

 

YTONG Termoblok za spoljni zid povećane čvrstoće

Debljine: 25, 30 i 37,5 cm
Izrađuje se po posebnoj narudžbini za zid veće nosivosti u nižim etažama.

Detalji 

 

YTONG Pregradni blok

YTONG Pregradni blok Debljine: 10, 12, 15 i 20 cm
Za gradnju unutrašnjih nenosećih pregradnih zidova.

Detalji

 

YTONG Zidni blok za zvuk

YTONG Zidni blok za zvuk Izrađuje se po posebnoj narudžbini kao zid za zvučnu izolaciju između dva stana.

Detalji

YTONG Univerzalne ploče

YTONG Univerzalne ploče Debljine: 5 i 7,5 cm
Za izradu raznih obloga, izravnavanje zidova, podova i ravnih krovova, kao i zaštita hidroizolacije

Detalji

 

YTONG PB elementi

YTONG PB elementi Za izradu vertikalnih serklaža na uglovima spoljašnjih i unutrašnjih nosećih zidova.

Detalji

 

YTONG "U" elementi

YTONG "U" elementi Za izradu dvostrane ili trostrane oplate, kao i dodatne termoizolacije AB horizontalnih i kosih serklaža, nadprozorskih i nadvratnih greda.

Detalji

YTONG "L" elementi

YTONG "L" elementi Za izradu jednostrane oplate ivice međuspratne konstrukcije ili AB horizontalnih i kosih serklaža.

Detalji

 

YTONG Bela tavanica i Beli krov

YTONG Bela tavanica i Beli krov Za izgradnju međuspratnih konstrukcija, ravnih i kosih krovnih ploča, stepeništa, nadstrešnica...

Detalji

YTONG Beli tankoslojni malter za zidanje

YTONG Beli tankoslojni malter za zidanje Posebno prilagođen strukturi YTONG materijala, Beli tankoslojni malter se upotrebljava za zidanje YTONG Sistemom gradnje.

Detalji

YTONG Plaster i Glet

YTONG Plaster i Glet za unutrašnju obradu zidova.

Detalji 

Ytong Spoljni malter

ytong-spoljni-malter

Završni spoljašnji krečno-cementni malter sa micro-fiber vlaknima namenjen je obradi spoljnjih zidova u debljini 5-20 mm u jednom sloju.

 

Detalji 

YTONG Pričvrsni pribor

YTONG Pričvrsni pribor U YTONG blokove mogu se pričvrstiti sve vrste tereta posebnim pričvrsnim priborom za poroćelijaste betone zavisno od vrste tereta. Rupe za tiplove u YTONG blokovima buše se burgijom manjeg prečnika od prečnika tipla.

Detalji

YTONG Alati

YTONG Alati Da bi racionalno iskoristili i bez suvišnog napora obradili YTONG blok proizveli smo specijalne alate koji se koriste u YTONG sistemu gradnje.

Detalji