YTONG Termoblok PLUS za spoljni zid

Ytong Termoblok Plus za spoljni zid

 

Debljine: 30 i 37,5 cm
Za gradnju nosećih ili ispunskih spoljnih termoizolacionih zidova.

 • najbolja toplotna izolacija za spoljni zid bez dodatne termoizolacije
 • zadovoljava nove propise o energetskoj efikasnosti
 • veća neto površina prostorija
 • masivna i stabilna konstrukcija
 • precizne dimenzije blokova
 • vrhunska otpornost na zemljotres i požar

Znate li da je YTONG Termoblok PLUS 30 građevinski materijal koji u samo jednom sloju od samo 30 cm, bez dodatne termoizolacije, zadovoljava propisane vrednosti koeficijenta prolaza toplote u zidu definisane novim pravilnikom o energetskoj efikasnosti.

Preporučujemo ga za gradnju spoljašnjih zidova objekata u svim delovima Srbije.

Vrsta materijala Oznaka Dimenzije Pritisna čvrstoća /
zapreminska masa
(gustina)
Koeficijent
toplotne
provodljivosti
λ10, dry
Proračunski koeficijent
toplotne
provodljivosti λR
Koeficijent prolaza
toplote omalterisanog zida [U]
l d h SRPS U.N1.308 SRPS EN 771-4 SRPS EN 1745 i SRPS EN 10456 SRPS EN 1745
mm mm mm N/mm2/t/m3 W/mK W/mK W/m2K

P-2,5/0,35

TBPLUS 30

625

300

200

2,5/0,40

2,5/0,35

0,090

0,095

0,30

P-2,5/0,35

TBPLUS 37,5

625

375

200

2,5/0,40

2,5/0,35

0,090

0,095

0,24


YTONG Termoblok PLUS je novi materijal na našem tržištu koji u debljini od 30 cm jedini zadovoljava uslove propisane novim pravilnikom o energetski efikasnoj gradnji za spoljni zid

U ≤ 0,30 W/m2K

i to bez dodatne termoizolacije. Primenom ovih blokova kod gradnje spoljnih zidova i uz primenu YTONG pregradnih zidova dobija se više i do 10% neto površine objekta u odnosu na druge klasične sisteme, a za istu bruto površinu.

YTONG Termoblokovi upotrebljavaju se za zidanje spoljnih nosećih i unutrašnjih zidova na svim vrstama objekata. Kod spoljnih zidova zidanih ovim blokovima, dodatna termoizolacija nije potrebna. Radi smanjenja potrošnje skupe energije za grejanje i hlađenje objekata, preporučuje se gradnja spoljnih zidova YTONG Termoblokom PLUS 30 i 37,5 cm, zavisno od klimatske zone i stepena uštede energije.

Karakteristike

 • Idealna Termoizolacija
 • 2,5x brža i preciznija gradnja od klasične
 • Odlična nosivost
 • Zid u jednom sloju bez dodatne termoizolacije
 • Jeftiniji m2 gotovog zida nego kod klasične gradnje
 • Veća neto površina stana u odnosu na klasičnu gradnju. Na 60 m2 stana, dobija se 3 m2
 • Gletovanje unutrašnje strane zida bez prethodnog malterisanja