Obaveštenje o privatnosti za članove porodice zaposlenih u Xella Srbija doo

Xella prikuplja Vaše podatke o ličnosti od naših zaposlenih, odnosno Vaših supružnika da biste Vaša deca i Vi mogli da ostvarite prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i u odnosu na ove podatke ličnosti postupa kao rukovalac. Privatnost Vaše dece i Vas samih nam je bitna i u svemu postupamo u skladu sa načelima obrade podataka o ličnosti.

U ovom obaveštenju o privatnosti opisujemo obradu, korišćenje i prenos podataka o ličnosti.

Koje podatke o ličnosti prikupljamo?

Prikupljamo sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, stepen srodstva za našim zaposlenim, prebivalište, JMBG …. 

Svrha obrade

Prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i podatke o ličnosti Vaše da biste Vaša deca i Vi mogli da ostvarite prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Obavestili smo naše zaposlene iz čijeg radnog odnosa Vaša deca i Vi ostvarujete pravo zdravstvenu zaštitu da su dužni da svaku promenu podataka koji su u evidenciju uneseni na osnovu njihovih ili Vaših izjava ili njihovih ili Vaših ličnih isprava ili isprava Vaše dece prijave poslodavcu u roku od osam dana od dana nastanka promene.

Vršimo izmene Vaših podataka o ličnosti i Vaše dece kada do takvih promena dođe.

Xella prikuplja Vaše podatke o ličnosti i podatke o ličnosti Vaše dece u skladu sa opštim aktima i zakonom.

Pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti i Vaše dece

Pravni osnov za prikupljanje podataka o ličnosti Vaše dece i Vas je sprovođenje Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019). Ovim zakonom je propisano da prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđena ovim zakonom obezbeđuju se licima osiguranim kao članovi porodice osiguranika ako nisu obavezno zdravstveno osigurani kao osiguranici u skladu sa odredbama ovog zakona.  Davanje podataka predstavlja kako zakonsku obavezu. Ukoliko nam tražene podatke Vaši supružnici ne dostave, Vaša deca i Vi nećete moći da ostvarite prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja preko članova Vaše porodice.

Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti radi ostvarivanja pogodnosti za Vašu decu je ili Vaš pristanak ili pristanak Vašeg supružnika.

Primaoci podataka o ličnosti

Xella otkriva i deli Vaše podatke o ličnosti i podatke o ličnosti Vaše dece sa nadležnim organima u cilju podnošenja prijave u Centralni registar obaveznog osiguranja.

Dodatno, Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni ili preneti drugim licima u slučaju promene vlasničke strukture, pri čemu će takvo lice biti u obavezi da koristi Vaše podatke o ličnosti u skladu sa odredbama ovog Obaveštenja o privatnosti.

Nadalje, Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni:

 • Ukoliko to zahtevaju primenjivi zakoni i propisi. U ovakvom slučaju, nećemo otkrivati više Vaših podataka o ličnosti nego što je zaista potrebno u konkretnom slučaju;
 • U slučaju postupanja Xella po nalogu suda;
 • Kako bismo zaštitili prava i imovinu Xella;
 • U slučaju vanredne situacije ili ukoliko je to potrebno kako bismo zaštitili osobu/osobe;
 • Uz Vaš pristanak.

Iznošenje van RS

Podatke o ličnosti Vaše dece i Vaše podatke ne iznosimo iz Republike Srbije. 

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Podatke o ličnosti Vaše dece i Vaše podatke čuvamo trajno, u skladu sa zakonom.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Pravo pristupa:
Imate pravo da u svakom trenutku zahtevate informacije o podacima o ličnosti Vaše dece i Vašim podacima o ličnosti koje obrađujemo. Možete kontaktirati Xella, koji će Vam omogućiti ostvarivanje ovog prava.

Pravo na ispravku:
Imate pravo da zatražite ispravku Vaših podataka o ličnosti i podataka o ličnosti Vaše dece ukoliko su oni netačni, uključujući pravo da upotpunite podatke koji su nepotpuni.

Pravo na brisanje:
Imate pravo na brisanje bilo kojih Vaših podataka o ličnosti i podataka Vaše dece koje obrađuje Xella u skladu sa zakonom, osim u situacijama kada se podaci o ličnosti obrađuju radi:

 • ostvarivanja slobode izražavanja i informisanja; 
 • poštovanja zakonske obaveze rukovaoca kojom se zahteva obrada ili izvršenja poslova u javnom interesu ili izvršenja službenih ovlašćenja rukovaoca;
 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog zdravlja, u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;
 • svrhe arhiviranja u javnom interesu, svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja, kao i statističke svrhe u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a opravdano se očekuje da bi ostvarivanje prava lica na brisanje podataka moglo da onemogući ili bitno ugrozi ostvarivanje ciljeva te svrhe;
 • podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Pravo na ograničenje obrade:
Imate pravo da se obrada Vaših podataka o ličnosti i podataka o ličnosti Vaše dece ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

 • lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti;
 • obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
 • rukovaocu podaci više nisu potrebni, ali ih je lice zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Pravo na pritužbu:
Imate pravo da podnesete pritužbu organu za zaštitu podataka o našem prikupljanju i korišćenju Vaših podataka o ličnosti ukoliko smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti ili podataka o ličnosti Vaše dece izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Za dodatne informacije, obratite se svom lokalnom organu za zaštitu podataka:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11000 Beograd
e-mail: office@poverenik.rs

Bezbednost i pristup podacima o ličnosti zaposlenih

Xella kao rukovalac podacima ima dužnost da zaštiti podatke o ličnosti zaposlenih koje obrađuje.
U cilju zaštite podataka o ličnosti zaposlenih, Rukovalac i Primaoci poštuju minimum zahteva u pogledu bezbednosti koje propisuje važeće pravo i primenjuju standardne fizičke i proceduralne bezbednosne kontrole.

Kontakt detalji

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti ili ukoliko želite da ostvarite neko od svojih prava u skladu sa važećim propisima, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese petar.sulejic@xella.com , ili poštom: Xella Srbija doo; Dimitrija Diše Đurđevića bb, 11560 Vreoci.

Ažuriranje

Možemo s vremena na vreme ažurirati ovo Obaveštenje o privatnosti kao odgovor na promene na zakonskom, tehničkom ili poslovnom planu. Prilikom ažuriranja našeg Obaveštenja o privatnosti, preduzećemo odgovarajuće mere kako bismo Vas obavestili, u skladu sa značajem izmena koje vršimo. Pribavićemo Vaš pristanak u slučaju bilo kojih materijalnih izmena Obaveštenja o privatnosti kada je to propisano važećim propisima o zaštiti podataka.