Finansije

Rukovodilac sektora finansije i administracija

Petar Šulejić
E-mail: petar.sulejic@xella.com