Informacije o zaštiti podataka - marketing

Posvećeni smo zaštiti Vaših podataka o ličnosti i sprovodimo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu: („ZZPL“).

U ovom Obaveštenju Vas informišemo o vrstama podataka o ličnosti obrađujemo, svrhama obrade Vaših podataka o ličnosti u našem poslovanju, osnovima za obradu, primaocima, iznošenju Vaših podataka o ličnosti u inostranstvo, rokovima čuvanja Vaših  podataka o ličnosti, Vašim pravima na osnovu ZZPL i tehničkim i organizacionim merama za zaštitu Vaših podataka ličnosti.

Ko je odgovoran za obradu Vaših podataka o ličnosti?

Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je Xella Srbija d.o.o, Diše Đurđevića bb, 11560 Vreoci, Srbija, telefon: 0800 111 112, adresa za prijem elektronske pošte: ytong-serbia@xella.com. Svako pominjanje reči „mi“ ili „nas“ u ovim informacijama o zaštiti podataka o ličnosti se odnosi na gore navedeni entitet.

Naše lice za zaštitu podataka možete kontaktirati  na način opisan u prethodnom pasusu  ili slanjem elektronske poruke na adresu za prijem elektronske pošte: petar.sulejic@xella.com.

Koje podatke obrađujemo Vaše podatke o ličnosti? Koji je osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti?

Obaveštavamo vas o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama. Mi pružamo raznovrsne opcije za informisanje i konsultovanje preko kontakt obrazaca na našoj internet stranici. U tu svrhu vam nudimo priliku da birate između različitih kontaktnih kanala, kojom prilikom zahtevamo od Vas zahtevamo pristanak za obradu Vaših podataka u marketinške svrhe.

U zavisnosti od vašeg izbora jednog ili više kanala za kontakte, obradićemo neophodne podatke koje ste nam dostavili u kontakt obrascu, a najmanje vaše ime i prezime jedan ili više podatka o ličnosti (adresa za prijem pošte, adresa za prijem elektronske pošte, broj telefona) koji ste izabrali.

Informacije slanjem elektronske pošte ili materijala na adresu za prijem pošte

Ako ste zatražili da Vam pošaljemo materijal sa informacijama, obradićemo podatke o ličnosti koje nam dostavite u kontakt obrascu, a najmanje vaše ime i prezime jedan ili više podatka o ličnosti (adresa za prijem pošte i/li adresa za prijem elektronske pošte) za jednokratno otpremanje materijala koji ste zatražili.

Konsultacije preko telefona

Ako ste zatražili konsultacije preko telefona, obradićemo podatke koje nam dostavite u kontakt obrascu, u najmanjoj meri vaše ime i prezime, kao i vaš broj telefona kako bismo vam obezbedili željenu konsultaciju preko telefona.

Konsultacije uživo

Ako ste zatražili konsultaciju uživo, obradićemo podatke koje nam dostavite u kontakt obrascu, u najmanjoj meri vaše ime i prezime, kao i vaš broj telefona i/ili adresu za prijem elektronske pošte, kako bismo vas kontaktirali da ugovorimo termin za konsultaciju uživo.

Bilten slanjem elektronske pošte

Ako ste se registrovali za naš slanjem e-maila (email newsletter), obradićemo podatke koje nam dostavite u kontakt obrascu, u najmanjoj meri vaše ime i prezime, kao i vašu adresu za prijem elektronske pošte, kako bismo Vam poslali naš bilten putem elektronske pošte.

Pored toga,  mi koristimo i druge informacije koje navedete u kontakt obrascu (kao što su informacije o vašoj delatnosti ili oblasti interesovanja) kako bismo vam poslali sadržaj u skladu prema vašim interesovanjima. Takođe analiziramo podatke generisane tokom isporuke i razmene elektronske pošte u zbirnom obliku (brzina isporuke, brzina otvaranja, stope klikanja, stopa konverzije, stopa otkazivanja pretplate, stopa posete samo jedne stranice (Bounce Rate)) kako bismo analizirali uspeh i sprovođenja marketinških aktivnosti slanjem elektronske pošte.

Opšti obrazac za kontakt

Ako ste izrazili određenu zabrinutost putem opšteg kontakt formulara, obradićemo podatke koji su navedeni u kontaktnom obliku i to adresu za prijem elektronske pošte, kako bismo Vam pružili jednokratni odgovor na Vaše pitanje.

Pravni osnov

Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na osnovu Vašeg pristanka (član 12 stav 1 tačka 6 ZZPL).

Da li postoji obaveza da dostavite Vaše podatke o ličnosti? Da li mogu da opozove pristanak?

Dajete Vaš pristanak i birate svoju informaciju i konsultantsku opciju na dobrovoljnoj osnovi. Zbog toga niste obavezni da date podatke o ličnosti. Da bismo mogli da ispunimo Vašu informativnu i konsultantsku opciju, zahtevamo podatke o ličnosti označene kao obavezna/opciona polja u kontaktnom formularu.

Možete da opozovete Vaš pristanak u bilo kom trenutku bez davanja razloga tako što ćete nas jednostavno kontaktirati. U svakoj elektronskoj poruci naći ćete i link za odjavu.

Ko ima pristup Vašim podacima o ličnosti?

Nikada nećemo prodati Vašu adresu za prijem elektronske pošte ili druge podatke o ličnosti o kontaktu trećim licima. Podaci će biti prosleđeni samo ako je to neophodno da bismo ispunili Vaš zahtev za informisanje / savetovanje Odeljenju za prodaju. U tom kontekstu, možemo takođe da naplatimo troškove angažovanja eksternih pružaoca usluga i drugih kompanija u okviru Xella Grupe, uzimajući u obzir važeće zakonske propise.

Informacije ćemo deliti samo sa sledećim kategorijama primalaca kako bismo ispunili vašu informaciju / konsultantsku opciju:

  • Davaoci usluga u okviru naše grupe kompanija (npr. da obezbedimo statističku analizu i tehničko održavanje za naše sisteme).
  • Dobavljači spoljnih usluga koji pružaju usluge u naše ime i na posebnoj ugovornoj osnovi, kao što su prikupljanje podataka, hostovanje naših veb lokacija, održavanje našeg call centra, slanje e-pošte ili pismenih informacija ili pružanje ličnih saveta.

Pored toga, možemo proslediti podatke i drugim primaocima (npr. državnim organima) u meri u kojoj smo dužni da ih prosledimo na osnovu zakonske obaveze.

Da li donosimo odluke isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje?

Tokom poslovnog odnosa ne donosimo odluke na osnovu automatizovane obrade (uključujući profilisanje) u smislu člana 38. ZZPL. Ukoliko se u budućnosti primenjuju ovakvi procesi, obavestićemo Vas u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Da li se Vaši podaci o ličnosti prenose u zemlje koje ne obezbeđuju adekvatan stepen zaštite podataka?

Podaci o ličnosti se obrađuju unutar Evropske Unije ili Evropskog ekonomskog prostora; mi ne nameravamo da podatke prenosimo u druge zemlje. Naši obrađivači koji nam pomažu u sprovođenju marketinških aktivnosti angažuju podobrađivače sa sedištem tzv. „trećim zemljama“ u kojima se i obrađuju Vaši podaci o ličnosti. „Treće zemlje“ su države i međunarodne organizacije koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno države, delovi njihovih teritorija ili jedan ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Ako prenete informacije sadrže podatke o ličnosti, pre tog prenosa obezbeđujemo da odgovarajući nivo zaštite podataka bude ekvivalentan zahtevima za zaštitu podataka o ličnosti u ZZPL. Sve države koje se ne smatraju trećim državama u navedene u Odluci o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019). Pored navedenog, prenos podataka o ličnosti možemo da zasnujemo na tzv. „Standardnim ugovornim klauzulama“ izdatim od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Sa zadovoljstvom ćemo Vam dostaviti dodatne informacije o odgovarajućim garancijama za održavanje odgovarajućeg nivoa zaštite podataka na zahtev; kontakt podatke našeg lica za zaštitu podataka o ličnosti možete da pronađete na početku ovog dokumenta.

Koliko dugo se Vaši podaci o ličnosti čuvaju?

Čuvaćemo Vaše podatke za pripremu slanje bilten elektronskom poštom sve dok ne povučete Vaš pristanak.

Ako podaci o ličnosti moraju da se čuvaju kako bi se ispoštovale zakonske obaveze, ti podaci se čuvaju do kraja propisanog perioda zadržavanja. Ako se podaci o ličnosti obrađuju samo kako bi se ispoštovala zakonska obaveza zadržavanja, pristup tim podacima je ograničen tako da se tim podacima može pristupiti samo ako je to neophodno u skladu sa obavezom zadržavanja.

Koja su Vaša prava na osnovu ZZPL?

Imate pravo:

  • na pristup Vašim podacima o ličnosti i na kopiju Vaših podataka o ličnosti , član 26 ZZPL;
  • na ispravku i dopunu netačnih podataka o ličnosti, član 29 ZZPL;
  • na  brisanje Vaših podataka o ličnosti, član 30 ZZPL;
  • na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti, član 31 ZZPL;
  • pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti, član 36 ZZPL;
  • na prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti, član 37 ZZPL.

Navedena prava možete da ostvarite dostavljanjem zahteva putem kontakt podataka navedenih na prvoj stranici ovih informacija o zaštiti podataka.

U slučaju dodatnih pitanja, možete da se obratite i našem licu za zaštitu podataka slanjem zahteva na adresu za prijem elektronske pošte: petar.sulejic@xella.com.

Imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu za nadzor nad sprovođenjem ZZPL – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama ZPPL, u skladu sa članom 82 ZZPL:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11 000 Beograd
e-mail: office@poverenik.rs