Informacije o zaštiti podataka naših klijenata i zaposlenih kod naših klijenata

Posvećeni smo zaštiti Vaših podataka o ličnosti i sprovodimo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu: („ZZPL“).
U ovom Obaveštenju Vas informišemo o vrstama podataka o ličnosti obrađujemo, svrhama obrade Vaših podataka o ličnosti u našem poslovanju, osnovima za obradu, primaocima, iznošenju Vaših podataka o ličnosti u inostranstvo, rokovima čuvanja Vaših  podataka o ličnosti, Vašim pravima na osnovu ZZPL i tehničkim i organizacionim merama za zaštitu Vaših podataka ličnosti.

Ko je odgovoran za obradu Vaših podataka o ličnosti?

Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je Xella Srbija d.o.o, Diše Đurđevića bb, 11560 Vreoci, Srbija, telefon: 0800 111 112, adresa za prijem elektronske pošte: ytong-serbia@xella.com. Svako pominjanje reči „mi“ ili „nas“ u ovim informacijama o zaštiti podataka o ličnosti se odnosi na gore navedeni entitet.
Naše lice za zaštitu podataka možete kontaktirati  na način opisan u prethodnom pasusu  ili slanjem elektronske poruke na adresu za prijem elektronske pošte: petar.sulejic@xella.com.

Koje podatke o ličnosti obrađujemo?

Obavljanje naše poslovne delatnosti zahteva obradu podataka o ličnosti naših klijenata i zaposlenih kod naših klijenata.
Obrađujemo sledeće podatke o ličnosti: ime, prezime, adresu elektronske pošte, kontakt telefon, naziv i sedište kompanije, poslovne pozicije zaposlenih, lokacija gradnje objekta (fizička lica).

U koje svrhe obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i koji su pravni osnovi za obradu?

Podatke o ličnosti fizičkih lica o ličnosti obrađujemo u svrhe:

 • Pružanja konsultantskih usluga u vezi sa našim proizvodima putem jednog od kanala navedenih na našoj internet stranici, ukoliko nas kontaktirate telefonom;
 • Upućivanja na naše poslovne partnere (arhitektonske biroe i kompanije koje izvode građevinske radove za ugradnju naših proizvoda).

Pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti je naš legitimni interes (član 12 stav 1 tačka 6 ZZPL) da:

a)  Vam pomognemo da napravite što bolji izbor u vezi sa našim proizvodima (fizička lica);
b)  Da obrađujemo Vaše podatke da bismo kompanijama u kojima radite pomogli da napravite što bolji izbor u vezi sa našim proizvodima (fizička lica).

U meri u kojoj je potrebno, obrađujemo Vaše podatke u svrhu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane na osnovu člana 12 stav 1 tačka 6 ZZPL. Legitimni interes može uključivati:

 • grupne procese za interno administriranje podataka o klijentima;
 • podnošenje ili odbrana od tužbi i postupaka;
 • prevencija i istraga krivičnih dela;
 • održavanje sigurnosti za naše sisteme informacionih tehnologija;
 • održavanje sigurnosti naših objekata i infrastrukture;
 • upravljanje i dalji razvoj naših poslovnih aktivnosti uključujući upravljanje rizicima.

Ko ima pristup Vašim podacima o ličnosti?

Podaci o ličnosti se obrađuju unutar naše kompanije. U zavisnosti od kategorija podataka o ličnosti, samo određene organizacione jedinice imaju pristup Vašim ličnim podacima -  Odeljenje prodaje. Na osnovu koncepta upravljanja ulogom/pravima, pristup podacima o ličnosti je ograničen na funkcije i stepen potreban za svrhu obrade.

Prenosimo Vaše podatke o ličnosti  primaocima izvan naše kompanije. Takvi eksterni primaoci mogu uključivati:

 • pružaoce usluga koji - na osnovu ugovora sa nama - pružaju određene usluge koje mogu uključivati i obradu podataka o ličnosti, kao i podugovarače naših pružalaca usluga;
 • dobavljači spoljnih usluga koji pružaju usluge u naše ime i na posebnoj ugovornoj osnovi, kao što su prikupljanje podataka, hostovanje naših veb lokacija, održavanje našeg call centra, slanje e-pošte ili pismenih informacija ili pružanje ličnih saveta;
 • organe vlasti, u meri u kojoj smo u obavezi da poštujemo naše pravne obaveze.

Da li donosimo odluke isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje?

Tokom poslovnog odnosa ne donosimo odluke na osnovu automatizovane obrade (uključujući profilisanje) u smislu člana 38. ZZPL. Ukoliko se u budućnosti primenjuju ovakvi procesi, obavestićemo Vas u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Da li se podaci prenose u zemlјe koje ne obezbeđuju adekvatan stepen zaštite podataka o ličnosti?

Podaci o ličnosti se obrađuju unutar Evropske Unije ili Evropskog ekonomskog prostora; mi ne nameravamo da podatke prenosimo u druge zemlje. Naši obrađivači koji nam pomažu u sprovođenju komunikaciji sa klijentima angažuju podobrađivače sa sedištem tzv. „trećim zemljama“ u kojima se i obrađuju Vaši podaci o ličnosti. „Treće zemlje“ su države i međunarodne organizacije koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno države, delovi njihovih teritorija ili jedan ili više sektora određenih delatnosti u tim državama ili međunarodnim organizacijama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Ako prenete informacije sadrže podatke o ličnosti, pre tog prenosa obezbeđujemo da odgovarajući nivo zaštite podataka bude ekvivalentan zahtevima za zaštitu podataka o ličnosti u ZZPL. Sve države koje se ne smatraju trećim državama u navedene u Odluci o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019). Pored navedenog, prenos podataka o ličnosti možemo da zasnujemo na tzv. „Standardnim ugovornim klauzulama“ izdatim od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Sa zadovoljstvom ćemo Vam dostaviti dodatne informacije o odgovarajućim garancijama za održavanje odgovarajućeg nivoa zaštite podataka na zahtev; kontakt podatke našeg lica za zaštitu podataka o ličnosti možete da pronađete na početku ovog dokumenta.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Podaci prikupljeni u toku poslovnog odnosa čuvaju se do okončanja poslovnog odnosa. Ako se podaci o ličnosti moraju sačuvati zbog poštovanja zakonske obaveze, takvi podaci se zadržavaju do kraja odgovarajućeg perioda zadržavanja. Ako se podaci o ličnosti obrađuju samo zbog usklađivanja sa zakonskom obavezom zadržavanja, pristup takvim podacima je obično ograničen, tako da su podaci dostupni samo ako je potrebno u svrhu zadržavanja.

Koja su Vaša prava na osnovu ZZPL?

Imate pravo na:

 • pristup Vašim podacima o ličnosti i kopiju Vaših podataka o ličnosti, član 26 ZZPL;
 • ispravku i dopunu Vaših netačnih podataka o ličnosti, član 29 ZZPL;
 • brisanje vaših podataka o ličnosti, član 30 ZZPL;
 • ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti, član 31 ZZPL;
 • pravo na prenosivost podataka, član 36 ZZPL;
 • na prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti u slučaju obrade na osnovu obrade na osnovu legitimnog interesa, član 37 ZZPL.

Navedena prava možete da ostvarite dostavljanjem zahteva putem kontakt podataka navedenih na prvoj strani ovog obaveštenja o privatnosti.

U slučaju da imate dodatna pitanja, možete da stupite u kontakt sa našim lica za zaštitu podataka o ličnosti slanjem zahteva na adresu za prijem elektronske pošte: petar.sulejic@xella.com.

 Imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu za nadzor nad sprovođenjem ZZPL – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama ZPPL, u skladu sa članom 82 ZZPL:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11 000 Beograd
e-mail: office@poverenik.rs