Primena

Međuspratne konstrukcije

Kao i sve druge poznate sitnorebraste polumontažne konstrukcije, Ytong bela tavanica se naravno izvodi i kao klasična međuspratna konstrukcija, između stambenih etaža, prema podrumima ili prema tavanima. Svi dodatni zahtevi na konstrukciju u pogledu, zvučne, toplotne izolacije ili otpornosti na požar lagano se rešavaju dodatnim slojevima sa gornje ili sa donje strane konstrukcije. Sve gredice se izvode "po meri" pa je zato na gradilištu puno manje otpadnog materijala, a u samoj proizvodnji moguće je rešiti sve zahteve projektanata i investitora. Kod Ytong bele tavanice nije potrebno izvoditi gornju betonsku ploču, pa su zato u pogledu toplotnih mostova dosta kvalitetnije rešeni svi balkoni, konzolni prepusti i sl.

medjuspratna konstrukcija

Osim navedenih prednosti ove konstrukcije, važno je napomenuti da je sa kombinacijom debljina Ytong ploča 5, 7,5, 10, 12,5 i 15 mm, otvorena mogućnost projektantima izvođenje tzv. povišenih Ytong belih tavanica, kojima se mogu savladati i puno veći rasponi od onih standardnih za klasičnu zidanu gradnju.

bela tavanica

Ytong bela tavanica se u proizvodnom pogonu ili na gradilištu može pripremiti kao sastav laganih montažnih ploča, čija se ugradnja na gradilištu može izvesti kamionskim kranovima ili dizalicama. Na taj se način znatno smanjuje vreme ugradnje što u posebnim slučajevima može biti važan i odlučujući faktor pri odabiru konstrukcije.

bela tavanica
bela tavanica

Rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje

Osnovna ideja kod svih rekonstrukcija, dogradnji i nadogradnji je izvođenje nosive konstrukcije sposobne da preuzme sva očekivana opterećenja, a da je uz to relativno male mase, kako se dodatno ne bi opteretili postojeći nosivi elementi, grede, zidovi, stubovi, temelji i sl.

Ytong bela tavanica sa malom masom od samo 150 kg/m2, ujedno je i kruta ploča u svojoj ravni sposobna da prenese sva vertikalna ili horizontalna opterećenja. Uz pravilno izvedene detalje oslanjanja na glavne nosive ali i na poprečne zidove, postojeći objekat će biti seizmički stabilan i otporan na potrese.

Ukoliko je takva rekonstrukcija izvedena na način da se zatečena tehnička svojstva vezana za mehaničku otpornost i stabilnost ne menjaju do uključivo 10%, smatra se da rekonstrukcija nema bitan uticaj na tehnička svojstva postojeće konstrukcije.

bela tavanica

Interpolacija

Često se investitori i projektanti susreću sa potrebama interpolacije nosećih konstrukcija zbog smanjenja visina postojećih prostorija, dobijanja dodatnih kvadrata u vidu galerija u poslovnim objektima i korisnih površina ispod kosih krovovaa, ili zbog izrade instalacionih podova i kanala. Interpolacije međuspratnih ploča, galerija, stepenišnih podesta i sl. zahtevaju laganu konstrukciju koja će se jednostavno montirati, a koja će biti dovoljno čvrsta i sigurna da može preuzeti zahtevana stambena opterećenja. Ytong bela tavanica zbog svoje male težine, jednostavne i brze izrade, kao i mogućnosti upotrebe već nakon 24 sata, gotovo je nezaobilazan materijal pri takvim radovima. U kombinaciji sa čeličnim nosećim konstrukcijama, ne postoji projektni zadatak koji nije rešiv.

bela tavanica

Krovna konstrukcija

Ytong bela tavanica kao krovna konstrukcija pokazuje sve pozitivne karakteristike ovog sistema. Mala težina, odlične toplotne karakteristike, velika otpornost na potrese i požar, glavne su karakteristike koje ne poseduje ni jedna druga poznata krovna konstrukcija.

Velike mogućnosti izvođenja različitih površi, izvođenje prepusta bez podupiranja, postavljanje elemenata na velikim visinama bez komplikovanih skela, olakšavaju investitorima i projektantima realizacije svih njihovih ideja.

krovna konstrukcija

Sanacije drvenih konstrukcija

Na građevinskom tržištu veliki deo zauzimaju rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata.

Atraktivne centralne gradske zone obiluju starim stambenim zgradama građenim početkom prošlog veka, koje su neretko i zaštićene kao kulturna dobra.

U njima redovno nailazimo na međuspratne konstrukcije od drvenih greda koje su u izuzetno lošem stanju. Drvene grede su trule, a ugrađene su na teško vidljivim mestima uz oslonce ili ispod betonskih glazura (u mokrim čvorovima, kupatilima, itd…).

sanacija drvenih konstrukcija

Prilikom rekonstrukcije takvih konstrukcija, često je onemogućeno izvođenje radova u stanovima donje etaže, pa se zahteva konstrukcija koju nije potrebno podupirati.

Često je i onemogućen pristup gradilištu, jer su takvi objekti uglavnom u centru grada. Konstrukcija bi tada trebalo biti sastavljena od manjih lakših delova, kako bi se mogla ručno transportovati i ugrađivati, bez teških alata i mašina.

U takvim slučajevima često su nedovoljno poznati postojeći nosivi konstruktivni elementi kao što su zidovi, grede i temelji objekta. Sigurno se ne smeju dodatno opterećivati, pa je iz tog razloga poželjno ugraditi laganu a nosivu međuspratnu konstrukciju.

Takođe, novi ugrađeni noseći elementi trebal bi da podignu građevinski standard zgrade na način da zadovoljavaju nove i rigoroznije savremene zakone po pitanju nosivosti, potresnih i požarnih opterećenja.

Ytong bela tavanica može biti izvedena iznad postojeće drvene konstrukcije, nakon što se ukloni šut I daske ili se može upustiti između drvenih greda. Na taj se način mogu izbeći problemi sa visinama vrata i postojećih parapeta, a drvena konstrukcija ostaje opterećena samo postojećom trskom i malterom.

sanacija drvene konstrukcije