Proizvodnja

Plant Manager

Dušan Peičić
E-mail: dusan.peicic@xella.com

Šef proizvodnje i kontrole kvaliteta

Darko Ralić
E-mail: darko.ralic@xella.com

Šef službe održavanja

Dejan Spasić
E-mail: dejan.spasic@xella.com