Rešavanje termo mostova na skeletnim konstrukcijama - ETICS

Termo mostovi
Multipor termoizolacione obloge su idealne za smanjenje termomostova u zonama armiranobetonskih stubova, greda i ploča u skeletnim konstrukcijama. Rad sa njima je jednostavan jer se lako režu i prilagođavaju na potrebne dimenzije i oblike.

Njihovu primenu preporučujemo posebno u kombinaciji sa Ytong elementima za zidanje, upotrebljenim kao zidnu ispunu u navedenim konstrukcijama.

Video