Tehnička služba

Koordinator tehničko - komercijalnih savetnika za višestambene i poslovne objekte

Aleksandar Đikanović, d.i.a.
Tel: 011 4427 403
Fax: 011 4427 437
Mob: 062 8008 503
E-mail: aleksandar.djikanovic@xella.com

 

Product manager

Jelena Stanojević, d.i.a.
Tel: 011 4427 448
Mob: 062 8008 546
E-mail: jelena.stanojevic@xella.com

 

Instruktor gradnje

Marko Trifunović
Mob: 062 8008 011

 

Tehnički savetnik

Stefan Kovačević
Mob: 063 866 86 85
E-mail: stefan.kovacevic@xella.com