Naselje dr Ivan Ribar

Agencija za investicije pri Gradskoj upravi Grada Beograda najavila je početkom juna gradnju stambeno-poslovnih objekata na lokaciji zapadno od Ulice dr Ivana Ribara u Novom Beogradu. Bruto razvijena građevinska površina iznosi 37.500 m2, predviđena je spratnost Po+P+6 +Pk, a biće izgrađeno 397 stanova i 61 lokal.

Uprkos krizi koja je zahvatila ponajviše građevinski sektor na gradilištu Naselja dr Ivan Ribar užurbano se gradi. Projektant i Nadzor izvođenja radova na objektu je firma Mašinoprojekt Kopring. Glavni izvođači firme Zlatibor Gradnja iz Užica, Graditelj iz Beograda , Inter Kop iz Šapca i Deneza M iz Beograda.

Zgrada ce biti izgradjena Ytong termoblok 30.

  • Objekat: Stambeni objekat B1.1 i B1.2
  • Investitor: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za finansije, Aganecija za investicije
  • Izvođač: Deneza M, Zlatiborgradnja
  • Projektant: Mašinoprojekt KOPRING, Beograd
  • Ytong: 7.395 m2 bruto provrsine, 25, 30 cm - 430 m3
  • Godina: 2010, 2011.