Ušteda energije - Energetski pasoši za svaku zgradu u Beogradu

Od 1. januara sledeće godine, svaka zgrada u Beogradu, ali i one koje će tek biti izgrađene, moraće da imaju energetski pasoš. U tom dokumentu, biće navedeno koliko svaka zgrada energije troši, a koliko štedi. Vlasnici objekata koji ne budu imali energetski pasoš, neće moći da prodaju ili izdaju nekretnine, a novi objekti neće moći da dobiju upotrebne dozvole. Ministarstvo za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine oformilo je radne grupe, koje će do septembra izdati pravilnike o energetski efikasnim objektima. U njima će biti propisana određena energetska svojstva, koja objekat mora da ispuni, da bi dobio energetski pasoš. Ovaj dokument, dobiće svaka zgrada, koja ostvari određen procenat uštede električne energije. Procena je da bi trenutno, samo deset odsto objekata u Beogradu moglo da dobije ovaj dokument.

- Najveći problem su nam izgrađeni objekti, koji rasipaju veliku količinu energije. Zbog toga, ideja je da se subvencionisanim kreditima za izolacione materijale i radove na izolaciji uredi veliki broj objekata. Propisaćemo koliko objekti mogu maksimalno energije da troše i onaj objekat koji to ispoštuje, dobiće sertifikat. Ko ovaj dokument bude imao, njegova nekretnina će imati veću vrednost, a planiramo da propišemo da vlasnici objekata koji nemaju energetski pasoš, ne mogu da vrše promet nekretnina - priča Jasminka Pavlović iz Ministarstva planiranja i zaštite životne sredine.

Energetske pasoše izdavaće licencirana preduzeća koja se bave projektovanjem ili izvođenjem radova, a koja imaju zaposlene sa sertifikatom Inženjerske komore Srbije. Oni će raditi elaborate o energetskoj efikasnosti objekata, podatke će ubacivati u specijalno izrađen softver i dobijaće se kategorija energetskog pasoša za svaki objekat. U zavisnosti od ukupne potrošnje energije, pasoši će biti od A kategorije, za objekte koji troše najmanje energije, pa do G kategorije, odnosno objekte koji su ostvarili najmanju uštedu.

Kad je reč o objektima koji tek treba da se grade, investitori će morati da urade elaborat o energetskoj efikasnosti, koji će biti sastavni deo projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu.

- Da bi dobili energetski pasoš, svaki objekat u Beogradu, mora ostvariti uštedu energije u proseku za oko 60 odsto. Kad je reč o izgradnji, izaći ćemo u susret svakom investitoru, da se za izolacione materijale smanji PDV, a da se za one objekte koji će koristiti obnovljive izvore energije umanje troškovi izgradnje - priča Dragoslav Šumarac, predsednik Inženjerske komore Srbije.

Šta sve sadrži

  • Izdavaće ga preduzeća koja imaju zaposlene koje je licencirala Inženjerska komora Srbije
  • sadržaće informacije o karakteristikama objekta, lokaciji, uštedi energije, gubicima, mogućim uštedama, troškovima grejanja, hlađenja
  • vlasnici stanova će imati tačnu evidenciju koliko energije troše i koliko mogu da uštede na godišnjem ili mesečnom nivou
  • bez pasoša neće moći da se dobije dozvola za sanaciju, adaptaciju ili rekonstrukciju objekta
  • energetski pasoš biće neophodan za promet nepokretnosti
  • u zavisnosti od kategorije energetskog pasoša (od A do G), povećavaće se vrednost nekretnine na tržištu
(Napomena: tekst je preuzet iz lista "Blic" od 03.07.2010. godine)