Ministar građevine Savezne Republike Nemačke dr Peter Ramsauer posetio štand Xelle na Sajmu Građevine "DEUBAU"

Xella Nemačka d.o.o. na najvećem ovogodišnjem Sajmu Gradjevine u Essenu prezentovala od 12.- 16. januara 2010.-e energetski efikasan sistem gradnje.

Ministar građevine Savezne Republike Nemačke Dr. Peter Ramsauer otvorio je 12. januara 2010.-e Sajam Građevine u Esenu i odmah potom posetio štand Xella Nemačke d.o.o., Duizburg. Na štandu mu je prezentovan aktuelan program proizvoda, a u prvi plan je postavljena energetski efikasna gradnja Ytong sistemom gradnje. Xella je svojim sistemom gradnje predstavila sigurno rešenje za energetski efikasnu gradnju po novom Pravilniku o Uštedi Energije u Saveznoj Republici Nemačkoj.

U svom uvodnom govoru ministar je naglasio značaj sektora građevine: "Moderna infrastruktura je centralni sastavni deo naše inovativne politike razvoja". Stoga bi želeo " da opremanje i stanovanje budu što više po standardima energetski efikasne gradnje i da se emisija ugljen-dioksida smanji koliko je to moguće više". Stoga bi pre svega nove zgrade trebalo graditi u skladu sa energetski efikasnom gradnjom , a već postojeće bi u tom smislu trebalo modernizovati.

Na fotografiji (s leva na desno.): Markus Blum, Direktor prodaje Xella Nemačka d.o.o., Dr. Peter Ramsauer, Savezni ministar za saobraćaj, građevinu I infrastrukturu, Dr. Jörg Brinkmann, Direktor marketinga Xella Nemačka.