Road Show 2010 - Prezentacija i obuka majstora po stovaristima širom Srbije od 15.02. – 31.03.2010.

Ovogodišnja akcija obuke i osposobljavanja majstora u pravilnoj primeni YTONG sistema gradnje je rezultovala skoro 30% većem odazivu zainteresovanih majstora-zidara u odnosu na prošlogodišnju akciju.

Ideja dinamične obuke majstora je proistekla iz sve veće potražnje za Ytong blokovima i YTONG energetski efikasnim sistemom gradnje, kao rezultat modernizacije i napretka u oblasti arhitekture i građevinarstva, kao i potrebe za savesnijim korišćenjem dragocene energije u održavanju optimalnih uslova životnog i radnog prostora.

Uporedo sa rastućim interesovanjem projektanata i investitora za pogodnosti primene YTONG sistema, pojavila se tražnja za kadrovima obučenim za pravilnu ugradnju YTONG materijala, pa je samim tim je iznikla i potreba za organizovanijom i sveobuhvatnom edukacijom majstora u primeni YTONG sistema energetski efikasne gradnje. Imajući u vidu otežane uslove življenja i oskudicu ekonomske potpore na našim prostorima, zatim neophodnost za unapređivanjem i usavršavanjem naših kadrova u procesu modernizacije i integracije u evropske standarde, Xella Srbija je odlučila da uloži u projekat besplatne obuke i usavršavanja za sve majstore zainteresovane za održavanje koraka sa modernim tokovima građevinarstva koji ubrzano postaju standard savremene gradnje.

U saradnji sa zainteresovanim izvođačima i lokalnim stovarištima održano je 20 prezentacija, u 17 gradova na teritoriji cele Srbije, na kojima je učestvovalo 520 polaznika, što je gotovo 130 polaznika više nego u 2009-oj godini.

S ciljem da i dalje nastavi da pruža podršku i bude glavni partner svojim izvođačima, te prepoznavajući fundamentalni značaj pravilne ugradnje YTONG materijala i primene YTONG sistema gradnje, Xella Srbije će i ubuduće ulagati u edukaciju, osposobljavanje i usavršavanje majstora koji se opredeljuju za sve neophodniji i ekonomski održiviji YTONG sistem energetski efikasne gradnje.