Zanimljivo ispitivanje otpornosti na požar

Laboratorija za ispitivanje požara pri Odeljenju za Građevinarstvo u Ljubljani izvela je test na brzinu širenja požara preko ukrasnih drvenih dodataka postavljenih između prozora dva sprata na fasadi od stiropora. Želeli su da vide koliko brzo se vatra širi iz donjeg u gornje stanove i kako će delovati na termoizolacione obloge.

Ispitivanje je naručio izvođač građevinskih radova koji je radio vise sličnih stambenih objekata i kome se postavilo pitanje zaštite od požara tako konstruisane fasade.

Овaj drveni dodatak je postao veoma popularan u gradnji stambenih zgrada.

Za potrebe istraživanja upotrebljen je YTONG termoblok debljine 30 cm, na njega je stavljena termoizolaciona obloga, stiropor debljine 12 cm.

Između dva prozora koji su jedan iznad drugog instaliran je drveni ukrasni deo, krilo prozora je delimično otvoreno.

Na objektu je korišćena i YTONG tavanica.

Požar je zahvatio niži sprat gde je delimično bio otvoren prozor. Staklo je puklo,požar se preko drvenog dela preneo na gornji sprat za 20 minuta.

 Takođe se upalio termoizolacioni sloj stiropora. Zbog gustog dima i otrovnih materija koje se oslobađaju prilikom sagorevanja stiropora sa gašenjem se počelo 25 minuta posle početka eksperimenta. YTONG je u tom trenutku bio potpuno netaknut sem što je promenio zbog gasova boju. Što se tiče stiropora on je potpuno izgoreo.

Pogledajte slike sa ispitivanja.