Xella Inovation Award pripala je Nikoli Boroji, direktoru Xella Srbija

U takmičenju za ovu prestižnu Xella Inovation Award – Xellina nagrada za inovaciju učestvovalo je 40 takmičara iz 30 zemalja u kojima posluje Xella. U obzir su došle sve oblasti poslovanja od proizvodnje materijala, uštede energije, prodajnih procesa, marketinga...

Xella Srbija prijavila je svoj projekt, Elevator Pitch koje predstavlja proizvod zasnovan na iskustvu rada u prodaji direktora Xella Srbije Nikole Boroje i njegovog truda da osmisli alat i pomogne svom prodajnom timu u svakodnevnom radu na terenu.

Ideja je da se za veoma kratko vreme,već u prvom susretu sa potencijalnim kupcem detaljno objasne sve prednosti Ytong sistema gradnje u formi Power–Point prezentacije.

Sama reč "Elevator Pitch" znači da u najkraćem mogućem vremenu – u toku vožnje liftom - predoče svi argumenti Ytong termobloka.

Posle dugog većanja odluka žirija je da Xella Inovation Award ove godine pripadne direktoru Xella Srbije Nikoli Boroji, diplomiranom građevinskom inženjeru idejnom tvorcu nagrađenog projekta Elevator Pitch.

Veoma efikasan i u praksi isproban prodajni alat pojačao je imidž Xelle kao preduzeća koje teži inovacijama.