YTONG Termoblok PLUS

Razvojem i ulaganjem u veći kvalitet sirovina, kao i u novu tehniku proizvodnje, od januara 2012. godine Xella Srbija d.o.o je u svoj proizvodni asortiman uvela nove proizvode po novoj recepturi sa unapređenim termoizolacionim karakteristikama: YTONG Termoblok PLUS 30cm i YTONG Termoblok plus 37,5cm.Znate li da je YTONG Termoblok PLUS 30 jedini građevinski materijal na tržištu koji u samo jednom sloju od samo 30 cm bez dodatne termoizolacije zadovoljava propisane vrednosti koeficijenta prolaza toplote u zidu definisane novim pravilnikom o energetskoj efikasnosti.

Preporučujemo ga za gradnju spoljašnjih zidova objekata u svim delovima Srbije.

* Stupio na snagu u januaru 2012. Početak primene u septembru 2012. godine.