YTONG – Stručno predavanje u saradnji sa Inženjerskom komorom Srbije

U organizaciji Inženjerske komore Srbije i kompanije Xella Srbija d.o.o. održava se stručno predavanje na temu "YTONG - savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju - energetski efikasna rešenja kompanije Xella Srbija d.o.o".

Cilj predavanja
je da se ukaže na iskustva u primeni Energetski efikasne gradnje u Nemačkoj i Evropi uz osvrt na zakonsku regulativu, značaj difuzije vodene pare u arhitekturi i građevinarstvu, kao i uticaj novih tehnologija gradnje i novih YTONG materijala u perspektivi našeg novog pravilnika o Energetski efikasnoj gradnji. Takođe će se dati jedinstven prikaz rezultata ispitivanja modela objekata zidanih YTONG termoblokovima opterećenih na seizmičke uticaje.

Predavači:
 • Torsten Schoch, dipl. ing. -Head of Xella T&F, Nemačka
 • mr. Borislav Budisavljević, dipl. ing. el. - savetnik Instituta IMS
 • Dušan Đerić,dipl. ing. građ. - product manager Xella Srbija
Teme predavanja:
 • Iskustva i primena energetski efikasne gradnje u Nemačkoj i Evropi – predavač Torsten Schoch, dipl. ing. -Head of Xella T&F, Nemačka;
 • Značaj difuzije vodene pare kod energetski efikasnih objekata – predavač Mr.Borislav Budisavljević, dipl.ing.el.;
 • YTONG-savremeni materijal za energetski efikasnu gradnju – energetski efikasna rešenja kompanije Xella Srbija – predavač Dušan Đerić, dipl.ing.građ.;
 • Seizmička otpornost zgrada zidanih YTONG materijalom - predavač Dušan Đerić, dipl.ing.građ.
Program:
 • 13:00 - 14:00 - Uvodni deo, predavanje I deo
 • 14:00 - 14:15 - Kafe pauza
 • 14:15 - 15:15 - Predavanje II deo
 • 15:15 – diskusija i posluženje
Termin održavanja: četvrtak, 15. mart 2012. godine, sa početakom u 13 časova