YTONG seminar "Savremeni materijali za energetsku efikasnu gradnju"

Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas zajedno sa kompanijom YTONG je 14.12.2012. godine organizovala stručni seminar za projektante, izvođače radova i investiture. Seminar je realizovan u sklopu redovnih aktivnosti kancelarije za energetski menadžment. Kompanija YTONG je prihvatila poziv kancelarije za energetski menadžment i uključila se u novoosnovani EE pool.

EE pool predstavlja mrežu firmi koje proizvode i/ili distribuiraju EE proizvode i sisteme odnosno pružaju EE usluge a koje podržavaju rad kancelarije za energetski menadžment (donacije, obuke, seminari). U saradnji sa firmama EE pool-a, Kancelarija za energetski menadžment organizuje seminare, EE info dane te obavlja edukaciju građana o energetski efikasnim načinima gradnje te proizvodima i sistemima koje mogu koristiti u vlastitom domaćinstvu.

Seminar, na temu "Savremeni materijali za energetsku efikasnu gradnju" je imao za cilj da dodatno informiše o novim trendovima u gradnji, ali i o perspektivi pojedinih građevinskih materijala u svetlu standarda ENERGETSKI EFIKASNE I PASIVNE GRADNJE.

Predstavnici kompanije YTONG su održali prezentaciju a nakon nje je usledio deo za pitanja i odgovore, tokom aktivne diskusije polaznici seminara su dobili brojne odgovore na postavljena pitanja, Kompanija YTONG će nastaviti saradnju sa kancelarijom za energetski menadžment opštine Vrbas u okviru EE pool-a na promociji energetske efikasne gradnje i širenju svesti o značaju energetske efikasnosti.