Elaborat o energetskoj efikasnosti

Želimo da Vas obavestimo da je 01.10.2012. godine na snagu stupio "Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada", isti je objavljen u "Službenom glasniku RS" br. 69/2012. od 20.07.2012. godine.

Ovim pravilnikom definisani su uslovi, sadržaj i način izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima objekata.

Elaborat o energetskoj efikasnosti izrađuju licencirani inženjeri čiji spisak možete naći na sajtu Inženjerske komore Srbije.

Elaborat je obavezan deo tehničke dokumentacije koju treba priložiti za dobijanje odobrenja za izgradnju.

Pored odobrenja za izgradnju Elaborat Vam omogućava da dobijete i upotrebnu dozvolu pri tehničkom prijemu objekta. Bez Elaborata o energetskoj efikasnosti nije moguće dobiti odobrenje za izgradnju, upotrebnu dozvolu, uknjižiti objekat na Vaše ime, staviti hipoteku na isti ukoliko želite da podignete kredit.

Upotrebom YTONG Termobloka plus 30cm debljine, ostvaruje se traženi minimum U koeficijenta koji iznosi U=0,3W/m²K i to bez dodatne termoizolacije.

Ukoliko se odlučite za stepen više, YTONG Termoblok plus 37,5cm debljine, ima koeficijent prolaska toplote U=0,24 W/m²K.