YTONG BELA TAVANICA I BELI KROV: Sistem međuspratne i krovne konstrukcije sa više prednosti!

Na tržištu Srbije, izvestan broj godina, prisutne su lakobetonske konstrukcije.

YTONG Bela tavanica i Beli krov, odnosno polumontažni sistemi međuspratnih i krovnih (ravnih i kosih) nosećih konstrukcija.

YTONG Belu tavanicu i Beli krov izdvaja niz prednosti, koje su zaslužne za njenu veoma čestu upotrebu kako u novogradnji, tako i prilikom renoviranja, obnove, nadogradnje i modernizacije.

YTONG Bela tavanica menja klasične AB ploče u novogradnji kao i kod renoviranja i nadogradnje postojećih objekata, a njenom upotrebom postiže se brža i jednostavnija izgradnja.

Zahvaljujući svojim dobrim termičkim karakteristikama i obezbeđivanjem difuzije vodene pare, YTONG Bela tavanica i Beli krov, ispunjavaju kriterijume energetski efikasne gradnje.

YTONG Bela tavanica i Beli krov zaokružuju paletu asortimana u YTONG sistemu gradnje, koji zajedno sa ostalim YTONG proizvodima, obezbeđuju još jednostavnije, kvalitetnije, brže i jeftinije izvođenje čitavog objekata od temelja do krova po principima energetski efikasne gradnje.

Investitori i građevinari su prepoznali YTONG Belu tavanicu i Beli krov kao praktično, ekonomično, a iznad svega trajno i kvalitetno rešenje za izradu međuspratnih i krovnih konstrukcija.

VIŠE O YTONG BELOJ TAVANICI I BELOM KROVU!