Obuka majstora i izvođača radova – Održana prezentacija u Staroj Pazovi

Xella Srbija d.o.o. otpočela je ovogodišnju akciju obuke i osposobljavanja majstora za pravilnu primenu Ytong sistema gradnje.

Ideja dinamične obuke majstora širom Srbije proistekla je iz sve veće potražnje za Ytong blokovima i Ytong energetski efikasnim sistemom gradnje, kao rezultat modernizacije i napretka u oblasti arhitekture i građevinarstva, kao i potrebe za savesnijim korišćenjem dragocene energije u održavanju optimalnih uslova životnog i radnog prostora.

Uporedo sa rastućim interesovanjem projektanata i investitora za pogodnosti primene Ytong sistema gradnje, javila se tražnja za kadrovima obučenim za pravilnu ugradnju Ytong materijala, te je uočena potreba za organizovanom i sveobuhvatnom edukacijom majstora u primeni Ytong sistema energetski efikasne gradnje.

Xella Srbija već dugi niz godina ulaže u projekat besplatne obuke i usavršavanja za sve majstore zainteresovane za održavanje koraka sa modernim tokovima građevinarstva koji ubrzano postaju standard savremene gradnje.
Obuka u Staroj Pazovi je održana 02.04.2016. u restoranu Gurman, u sali izgrađenoj od Ytong materijala.
Cilj obuke je bio predstavljanje pravilne primene i ugradnje Ytong materijala i pokazivanje karakteristika Ytong-a u praksi:

  • Kačenje tereta na Ytong - kuhinjski elementi, bojler, police...
  • Čvrtoća Ytonga u odnosu na druge materijale
  • Termičke karakteristike Ytong-a
  • Demonstracija izuzetne vatrootpornosti Ytong-a

Kada je reč o kačenju tereta na Ytong, naš regionalni menadžer Danilo Vučurević, imao je zanimljiv pristup da u praksi pokaže nosivost Ytong materijala. Naime, on je stao na podlogu utiplovanu samo jednim tiplom u Ytong, opteretivši je svom svojom težinom (100kg) i tako praktično dokazao da se na Ytong bez ikakvih problema mogu kačiti razna opterećenja – pogledajte galeriju fotografija.

Xella Srbija i dalje nastavlja da pruža podršku kao glavni partner svojim izvođačima, prepoznajući krucijalni značaj pravilne ugradnje Ytong materijala, te njihove primene u okviru ekonomski održivog Ytong sistema energetski efikasne gradnje.