Konspo: Stručnjaci i studenti o inovacijama u poljoprivredi

Peta konferencija studenata poljoprivrednog fakulteta sa temom "Preduzetništvo i inovacije u poljoprivredi Srbije", održana je na Zlatiboru u periodu od 14. do 17. aprila 2016. godine.

Skup je organizovan od strane Studentskog parlamenta Poljoprivrednog fakulteta, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Instituta za primenu nauke u poljoprivredni, kao i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Brojni stručnjaci na otvaranju

Konferenciju je otvorio Predsednik studentskog parlamenta Poljoprivrednog fakulteta Miloš Dosković, koji je naznačio da materijalizovanje ideja mladih ljudi, odnosno započinjanje biznisa uz pomoć učesnika i prijatelja projekta predstavlja viziju projekta za ovu godinu, zatim su na otvaranju govorili prof. dr Dušan Radivojević, prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Mirjana Bojčevski, savetnik Ministarstva, Sektor za poljoprivrednu politiku i međunarodnu saradnju i Aleksandar Đikanović iz kompanije Xella Srbija.

Održana su mnoga stručna predavanja

Prvo predavanje "Izgradnja poljoprivrednih infrastrukturnih objekata kao osnov uspešne poljoprivredne proizvodnje" održao je Aleksandar Đikanović iz kompanije Xella Sebija, zatim temu "Uloga savetodavstva u unapređenju poljoprivredne proizvodnje u brdsko-planinskim predelima Srbije" predstavila je dr Snežana Janković, direktor Instituta za primenu nauke u poljoprivredi. Boban Nikolić iz Societe Generale Srbija predstavio je prisutnim delagatima "Ponudu za mlade". Mirjana Bojčevski iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine zatvorila je prvi dan predavanja sa temom "Usklađivanje propisa Srbije sa zakonima EU - primer uspostavljanja FADN sistema u Republici Srbiji".

Studenti poljoprivrede - potencijali ove oblasti u budućnosti
Narednog dana, predavanje "Primena najbolje prakse u proizvodnji duvana" otpočeli su predstavnici kompanije JTI na čelu sa Milanom Bjelivukom, menadžerom agronomije, koji su na kraju svog izlaganja prikupili biografije zainteresovanih studenata za obavljanje prakse u ovoj kompaniji. Posle njih predavanje je održala Gorana Golubović Vuksanović, direktor ljudskih resursa u kompaniji MK Group koja je predstavila aplikaciju za unapređenje poslovne komunikacije kroz razmenu elektronskih poruka komercijalne prirode i govorila o mogućnosti zaposlenja u MK Group. Naredno predavanje na temu "Agrotehničke mere i značaj prerađivačke industrije u proizvodnji suncokreta", predstavili su Nenad Nikolin i Danilo Grujić iz kompanije Dijamant, a zatim je konferenciju zatvorila Milica Vasić, doktorant Poljoprivrednog Fakulteta Univerziteta u Beogradu sa temom "Evaluacija od studenata do preduzetnika".
Na konferenciji je unapređena postojeća saradnja među studentima, ostvareni su novi kontakti i podržane inicijative za različitim vidovima saradnje u budućnosti.