Ytong: Zgrada Hitne pomoći u Novom Sadu

Zgrada Hitne pomoći, površine 2.700 kvadrata, gradi se na parceli od 3.250 metara kvadratnih, s tri sprata i garažom u istočnom delu objekta, koja se prostire na 2.300 kvadrata. Osim prilaza za vozila Hitne pomoći i ulaznog hola, planirano je da u prizemlju zgrade budu ambulanta i Apoteka Novi Sad. Objekat se gradi Ytong materijalima i u isti će biti ugrađeno 650 m3 Ytong blokova.

U sklopu zgrade predviđeno je da u prizemlju objekta budu ogranak Apotekarske ustanove „Novi Sad” i nadstrešnica za zaustavljanje interventnih vozila. U zgradi će javni sadržaji - ambulante i ogranak apoteke biti u prizemlju, kao i ulazni hol u zgradu Hitne pomoći, dok su drugi sadržaji planirani na višim etažama.  

Na prvom spratu predviđeno je da bude Edukativni centar za obuku zaposlenih u slučaju masovnih nesreća i elementanrih nepogoda, kao i deo za smeštaj potencijalno ugroženih u slučaju takvih nesreća.

Trijažno-distributivni centar i kancelarijski prostor biće na drugom spratu, a na trećoj etaži prostor za upravu i administraciju.

Parkiranje sanitetskih vozila, kao i njihovo tehničko i higijensko održavanje, odvijaće se u poluukopanoj garaži na dva nivoa spratnosti, odnosno u suterenu i prizemlju.

Slobodne površine na parceli biće ozelenjene. Ulaz u kompleks Hitne pomoći planiran je s Bulevara patrijarha Pavla i iz Jastrebačke ulice. Pešačke staze su predviđene bez barijera, s rampama gde je to potrebno, radi lakšeg kretanja lica s posebnim potrebama.

Zgrada Hitne pomoći u Novom Sadu