Ytong: Rekonstrukcija Palate pravde

Rekonstrukcija zgrade Palate pravde u Beogradu teče po planu, a rok za završetak radova zgrade koji su otpočeli u februaru ove godine, je 24 meseca.

Zgrada Palate pravde u Savskoj ulici iseljena je sredinom prošle godine. Ta zgrada zauzima površinu veću od 24.000 kvadratnih metara, a po završetku rekonstrukcije u njoj će biti smeštena četiri pravosudna organa - Viši sud u Beogradu, Prvi osnovni sud, Više javno tužilaštvo i Prvo osnovno javno tužilaštvo.

Radovi podrazumevaju kompletnu rekonstrukciju, što znači da će se vršiti zamena svih elemenata i sistema, uz informatičku i komunikacionu modernizaciju. 
Planirana je adaptacija sudnica, njihova modernizacija sistemima za snimanje i nadzor, nove elektro instalacije i sistemi za klimatizaciju, obnova pritvornih jedinica, depoa i arhive, kao i rekonstrukcija podzemne garaže. 
Posebna pažnja biće posvećena energetskoj efikasnosti, gde je nakon rekonstrukcije planirana 5 puta manja potrošnja energije od trenutne.

Prilikom rekonstrukcije, svi pregradni zidovi grade se Ytong blokovima.

Palata pravde u Savskoj ulici istaknuto je delo arhitekata Zorana Žunkovića, Mihaila Živadinovića i Božidara Simovića, a predstavlja jedan od značajnijih primera beogradskog brutalizma. Pripremni radovi na izgradnji počeli su 1969. godine, dok je objekat useljen u punoj funkciji 1971. godine.
Izvori: Beobuild, N1

Rekonstrukcija Palate pravde