Ytong kao deo instalacije i umetnosti

Kada je reč o arhitekturi na prvom mestu je funkcionalnost, pa tek onda estetika. Dokaz jednog pomalo umetničkog i praktičnog prikaza upotrebe materijala pronašli smo na festivalu Kultura prostora u Novom Sadu. Studenti arhitekture su okviru predmeta efemerna arhitektura, osmislili jednu konstalaciju koja osim estatske ima i upotebnu vrednost.

U edukaciji  je najvažniji prikaz praktičnog rada. Zato su se studenti i odlučili da sami naprave i podignu svoju instalaciju pomoću Ytong blokova. 

„Prvi put konkretizujemo naše napore i teorijsko znanje, te za potrebe festivala Kulture prostora izvodimo instalaciju. U pitanju je jedna otvorena struktura, odnosno paviljon, koji će za festival Kulture prostora služiti kao mesto okupljanja, ali će ujedno udomiti i mikro-programske celine festivala. Odlučili smo se za Ytong, ne samo zato što je superioran na tržištu i što se njime lako manipuliše, već  i zbog toga što su naši studenti izuzetno dobro upoznati sa proizvodima Ytong-a, iz prostog razloga što smo tokom naše saradnje imali nebrojeno formata u kojima smo se zaista upoznavali sa materijalom.“, izjavila je doc. Mirjana Zeković, sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. 

Pri svakom radu, podrška stručnjaka je i više nego poželjna. Mladim arhitektama je ovakav vid saradnje očigledno veoma dobrodošao.

„Xella Srbija je ponosna što je u mogućnosti da pomogne Fakultetu tehničkih nauka iz Novog Sada, kao i drugim kulturnim manifestacijama uopšte, koje se dešavaju po Srbiji u organizaciji različitih  fakulteta i obrazovnih usnova. Mi smo kao kompanija veoma radi da tehnički pomognemo svim kolegama iz struke, od same faze projektovanja, preko proračuna termike, asistencije prilikom izrade tehničkih detalja, kao i obilaska gradilišta.“, izjavio je d.i.a. Aleksandar Đikanović, iz kompanije Xella Srbija. 

Kultura prostora potiče od kulture poznavanja sredine i primene materijala koji pripadaju tom prostoru. Ytong blok se zato idealno uklapa, kao potpuno ekološki materijal, satkan od čistih sirovina iz prirode.  Njegova lakoća rukovanja i oblikovanja mu dozvoljava da se svakim prostorom stopi ili ga istakne. Materijal koji može svakog autra učiniti ponosnim.

Gledajući kako sa lakoćom  i uživanjem  stvaraju svoje delo, ponosni na svoj rad, sigurni smo da uz ove materijale i ovako nadahnute mlade ljude,  naši budući prostori donose novu i lepšu kulturu.