Xella Srbija održala predavanje na DITUR savetovanju 2017

DITUR - Društvo inženjera i tehničara za upravljanje rizicima Srbije, u sastavu CFPA Konfederacije asocijacija zaštite od požara Evrope i sveta, organizovalo je sedmo međunarodno savetovanje u Sava Centru. 
Savetovanja DITUR-a, baziraju se na rešavanju najnovijih dostignuća iz oblasti preventive požara, vatrogasne taktike u funkciji opreme i delovanja na kontrolu i razvoj misli o tehničkom upravljanju rizicima požara.
 
Osnovne teme savetovanja DITUR 2017  bile su: 
 
  • Ocene kvaliteta projekta inženjera zaštite od požara 
  • Trendovi u arhitekturi; Javni i industrijski objekti ; 
  • Ocena finansijske efikasnosti projekta inženjera zaštite od požara 
  • Eksploatacioni troškovi tokom životnog ciklusa opreme za zaštitu od požara 
  • Zdravlje i zaštita na radu 
  • Kako definisati ciljeve inženjera zaštite od požara? 
  • Odnos nivoa zaštite od požara i cene koštanja 
  • Preventiva zaštite od požara 
  • Vatrogasna taktika u funkciji raspoložive opreme 
  • Tehnička upravljanje rizicima u osiguranju 
Xella Srbija održala je predavanje na temu „Vrhunska protivpožarnost Ytong i Multipor proizvoda i njihova primena u industrijskim objektima“.
Predavanja na DITUR-ovom savetovanju mogu da posluže stvaranju i kontroli standarda Srbije u odnosu na Evropsku zajednicu, i ujedno, mogu da ukažu na tekuće probleme specijalnih zahteva iz oblasti zaštite od požara i upravljanja rizicima. 
Xella DITUR savetovanje