Multipor - idealan materijal za obnovu istorijskih objekata

Bosna i Hercegovina ima bogatu istoriju kao i mnoštvo starih kulturno-istorijskih spomenika, no čini se da u Bosni i Hercegovini još uvek ne postoji svest o važnosti, nužnosti i isplativosti očuvanja kulturno-istorijske baštine. Istovremeno, u razvijenim zemljama, npr. u Nemačkoj, bore se da svaki stari objekat, koji ima arhitektonsku ili istorijsku vrednost, obnove uz upotrebu savremenih materijala.

Organizatori konferencije o zaštiti kulturnog nasleđa u BiH pod imenom “The Importance of Place”, žele promeniti situaciju na terenu, te je ovaj događaj u Sarajevu održan već četvrti put.

Jedan od predavača na trodnevnoj konferenciji bio je gost iz Nemačke, prof. dr. Holger Griebel, internacionalni rukovodilac za razvoj i primenu proizvoda Xella International. U sklopu svog predavanja održanog na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, dr. Griebel je objasnio kako materijal Multipor, koji proizvodi firma Xella, može pomoći u obnovi i zaštiti objekata.

Multipor je mineralna termoizolaciona ploča proizvedena sa ciljem bolje izolacije građevina. Sastoji se od prirodnih sirovina: kreča, peska, cementa i vode, a odlikuje paropropusnošću, što znači da je to materijal koji diše.

Holger Griebel u ovom intervjuu govori o prednostima Multipora, njegovim svojstvima, godišnjoj proizvodnji, ali i nagradama kojima je ovenčan ovaj materijal zbog svoje izuzetnosti.

Koje su glavne prednosti Multipora u odnosu na slične materijale u obnovi starih objekata?

Griebel: To je u potpunosti mineralni proizvod, nema organskog sadržaja i ne sadrži nikakva vlakna. Nema opasnih niti toksičnih supstanci. Zbog toga je 100 % kompatibilan sa starim objektima. Najveća prednost Multipora je paropropusnost i mogućnost da regulira vlagu u objektu. Radi se o vlazi s unutrašnje, ali i sa spoljašnje strane, koja nastaje usled temperaturnih promena. Zbog svog sastava, Multipor je u mogućnosti da reguliše i vlagu i vodu. Bukvalno, ovaj materijal reguliše čestice vode koje se mogu pojaviti. To je njegova osnovna razlika u odnosu na druge materijale. Velika većina starih objekata građena je drvenim konstrukcijama, to su uglavnom drvene ploče sa gredama između spratova. Multipor se idealno poklapa sa takvom vrstom konstrukcije i predstavlja jedino rešenje za takve vrste objekata.

Možete li reći nešto više o primeni Multipora u smislu uticaja seizmoloških pojava i ekstremne klime na značajne objekte?

Griebel: Prilikom upotrebe materijala za unutrašnju izolaciju objekata kulturno-istorijskog nasleđa nije potrebno voditi računa o otpornosti na zemljotrese, jer sama građevina po sebi je otporna na zemljotrese. Izolacija se prvenstveno postavlja iz razloga termičke odnosno energetske sanacije. Ako se Multipor koristi za restauraciju starih objekata kao izolacija sa spoljašnje strane objekta, onda se mora voditi računa o otpornosti na potrese. U tom slučaju mora se izvršiti tiplovanje svake pojedinačne ploče.

Koliko je Multipor prisutan u sanaciji starih objekata u Nemačkoj?

Griebel: Ovaj proizvod u Nemačkoj i ostatku EU ima sva moguća tehnička dopuštenja. Mi u Xelli smo ponosni na veliki broj nagrada za energetsku sanaciju starih objekata za koje je korišćen Multipor. Prvi objekat obnovljen na ovaj način rađen je u Finsterwaldeu, još za vreme nekadašnje Istočne Nemačke. Nakon 15 godina eksploatacije ovog objekta, Univerzitet u Dresdenu uradio je skidanje izolacije da se uporedi stanje konstrukcije i ono što su tada zabeležili najbolje svedoči o kvalitetu Multipora - u konstrukciji nisu pronađena nikakva oštećenja po pitanju vlage, čime je potvrđeno da uz pomoć ovog materijala objekat i nakon toliko vremena zadržava svoja svojstva. Jedan projekat u Leipzigu i jedan u obalskom području na severu Nemačke rađeni u Multiporu dobili su nacionalnu nagradu za energetsku sanaciju.

Kolika je prosečna godišnja proizvodnja i potražnja za ovim materijalom?

Griebel: Samo za nemačko tržište godišnje proizvodimo više od milion kvadrata. Multipor se koristi za unutrašnju izolaciju, spoljašnju izolaciju i izolaciju plafona. Celi proizvodni kapacitet je rasprodat i Multipor se mora naručiti unapred. Zvanični podatak od agencija koje prate tržište govori da je Multipor, u segementu unutršnje izolacije starih objekata, lider po količini prodatog i ugrađenog materijala. Prva demit fasada urađena je Multiporom pre 20 godina. Pre dve sedmice, ta fasada je otvorena kako bi se ispitala konzistentnost i konstantnost materijala. Fasada se ispitivala po nemačkim normama i otvarana je na četiri mesta. Institut koji je vršio otvaranje fasade, nakon dva otvaranja prekinuo je ispitivanje, jer su se potvrdile sve karakteristike Multipora kao trajnog izolacionog materijala.

Održavanje konferencija o zaštiti kulturnog nasleđa od izuzetnog je značaja za podizanje svesti, razmenu iskustava i pokretanje konkretnih aktivnosti u cilju očuvanja kulturno-istorijskog nasleđa BiH. Svoju društvenu odgovornost po tom pitanju pokazala je kompanija Xella BH koja je, kao generalni sponzor, podržala organizaciju ovogodišnjeg događaja “The Importance of Place” u Sarajevu.