Zajedno za prirodu

Čovek pripada prirodi, a ne priroda čoveku. Polazeći od ove jednostavne istine, časopisu National Geographic, u zajedničkoj akciji pridružile su se kompanije koje svoje poslovanje ne žele da suprotstavljaju životnoj sredini, odnosno kompanije koje konstantno unapređuju svoje društveno odgovorno poslovanje. Odgovornost kompanija prema životnoj sredini, pa tako i prema društvu u kome posluju, nije samo poželjan stav ili trenutna moda, već i izvesna obaveza koja omogućava održivi razvoj. 
Najpoznatiji naučni i prirodnjački časopis National Geographic sa partnerima, u sadnji sadnica lipa u delu Topčiderske šume, simbolično je ukazao na značaj društveno odgovornog poslovanja, sa namerom da se ovakva akcija ponovi. 
Pored drugih kompanija, projektu se pridružila i Xella Srbija, te je stablo zasadio Aleksandar Đikanović, project manager iz kompanije Xella.