Xella Srbija održala stručnu prezentaciju u Zavodu za zaštitu spomenika kulture

Kompanija Xella Srbija je održala stručnu prezentaciju u Zavodu za zaštitu spomenika kulture.
Xella Srbija je predstavila sve proizvode, sa posebnim akcentom na Multiporu, kao savršenom termoizolacionom materijalu, klase A1-negorivosti, koji se može primenti na svim pozicijama objekta.
Upravo ove jedinstvene karakteristike materijala, čine Multipor idealnim za unutrašnju izolaciju objekata koji su zaštićeni spomenici kulture i gde nije moguća primena sa spoljašnje strane.

  • Predavači iz Xella Srbija su bili:
  • Jelena Stanojević, dia
  • Aleksandar Đikanović, dia i
  • Roland Hargitai, Xella Germany - ekspert za Multipor i primenu termoizolacija, iz Nemačke