U toku je 6. Međunarodna konferencija o porobetonu (6thICAAC) koja se održava na Univerzitetu u Potsdam u Nemačkoj

Autoklaviran beton (AAC) je stekao priznanje širom sveta kao visokokvalitetni, inovativni građevinski materijal koji ima široku primenu u izgradnji stambenih, poslovnih i industrijskih objekata.

Nedavno je došlo do niza inovativnih događaja u proizvodnim procesima porobetona, svojstava proizvoda i metoda izgradnje, što rezultira poboljšanim performansama, kako bi se zadovoljili sve strožiji zahtevi u pogledu izgradnje objekata, a istovremeno i osigurala usklađenost građevina sa okolinom.

Porobeton proizvodi su pokazali potencijal da budu univerzalni materijal koji može da preuzme komercijalni, društveni i održivi razvoj.

Foto: K. Fritze

Foto: K. Fritze