Xella Srbija, u saradnji sa online servisom Tender5, organizuje obuku majstora

U saradnji sa online servisom Tender5, Xella Srbija d.o.o. otpočela je akciju obuke i osposobljavanja majstora za pravilnu primenu Ytong sistema gradnje, Multipor termoizolacionih ploča i Silka silikatnih blokova.

Ideja dinamične obuke majstora proistekla je iz sve veće potražnje za Ytong, Multipor i Silka materijalima za energetski efikasnu gradnju, kao rezultat modernizacije i napretka u oblasti arhitekture i građevinarstva, i potrebe za savesnijim korišćenjem dragocene energije u održavanju optimalnih uslova životnog i radnog prostora.

Uporedo sa rastućim interesovanjem projektanata i investitora za pogodnosti primene Ytong, Multipor i Silka proizvoda, javila se tražnja za kadrovima obučenim za pravilnu ugradnju pomenutih materijala, te je uočena potreba za organizovanom i sveobuhvatnom edukacijom majstora za pravilnu primenu materijala iz Xella Srbija palete proizvoda.

Obuka će se održati u Vreocima, u fabrici Xella Srbija, Diše Đurđevića bb, 26, 27 i 28. septembra, sa početkom u 9 časova.

Xella Srbija i Tender5 će nastaviti da pružaju podršku kao glavni partneri izvođačima radova, prepoznajući krucijalni značaj pravilne ugradnje Ytong, Multipor i Silka materijala, te njihove primene u okviru ekonomski održivog sistema energetski efikasne gradnje.