Ytong Termoblok: broj jedan za energetski efikasnu gradnju i uštedu energije

Povodom Svetskog dana energetske efikasnosti, koji se obeležava 05. marta, donosimo priču o građevinskom materijalu koji ispunjava sve uslove za energetsku efikasnost, ali i uštedu energije.

Pre svega da razjasnimo razliku između ova dva pojma. Energetska efikasnost podrazumeva upotrebu tehnologije koja u svojoj nameni troši manje energije nego što je to slučaj kod tradicionalnih materijala koji imaju istu funkciju. Na primer, led sijalice troše manje energije od klasičnih sijalica, a pri tome obezbeđuju istu količinu svetlosti.

Sa druge strane, ušteda energije podrazumeva sve ono što možemo da učinimo kako ne bismo rasipali energiju – umereno korištenje električnih aparata, optimalno korištenje grejanja i hlađenja u prostoru, izolacija prostora koji se greje i hladi, upotreba biorazgradivih materijala i slično. U većini situacija energetska efikasnost podrazumeva i uštede, a takav slučaj imamo i kod Ytong bloka.

dan energetske efikasnosti 1

Ytong Termoblok – borac protiv velike potrošnje energije

Uzmimo za primer jedan od najzastupljenijih blokova u modernoj gradnji - Ytong Termoblok. Da li ste znali da gradnja ovim blokom zadovoljava najstrožije standarde u pogledu energetske efikasnosti i borbe protiv velike potrošnje energije?! Pitate se kako?

Zbog vrlo niskog koeficijenta toplotne vodljivosti zid debljine već od 21 cm izgrađen Ytong Termoblokom, i bez dodatne toplotne izolacije, zadovoljava važeće tehničke propise čime se postiže iznimna energetska efikasnost objekta.

dan-energetske-efikasnosti-2

Za optimalnu uštedu preporučuje se gradnja spoljnih zidova Ytong Termoblokovima debljine 30 i 37,5 cm. Dodatno, zbog male mase obima (350 kg/m3) Ytong Termoblokovi su najbolji izbor kod objekata sa zahtevima za lakom konstrukcijom kao i kod rekonstrukcije postojećih građevina. Takođe, dobre mehaničke karakteristike (2,5 N/mm2) omogućavaju upotrebu ovog bloka za gradnju nosivih i nenosivih zidova u skladu sa važećim tehničkim propisima.

Osim toga, treba imati na umu da su svi Ytong blokovi napravljeni od potpuno prirodnih materijala, ekološki prihvatljivi i spadaju u kategoriju A1 požarne otpornosti.

Zbog čega je važna ušteda energije?

Energija nije beskrajan resurs i bez njenog snabdevanja ne može skoro ništa raditi. Klimatske promene i nedostatak prirodnih resursa predstavljaju velike izazove za današnje vreme u kojem se neumoljivo traga za novim, obnovljivim, energetskim izvorima, ali i načinima za uštedu postojećih. S obzirom na činjenicu da sistemi grejanja i hlađenja u stambenim i poslovnim objektima troše skoro polovinu energije koja se koristi u Evropi, jasno je da postoji puno prostora za uštedu u građevinskom sektoru. Sa druge strane, racionalno korištenje energije predstavlja mogućnost za svakoga od nas da smanjimo vlastite troškove i značajno uštedimo na kućnom budžetu.

dan energetske efikasnosti 3

Iako se superiornost Ytong blokova ogleda u njihovoj višestrukoj funkcionalnosti, iznad svega treba spomenuti vrhunske termoizolacione osobine, tj. sposobnosti materijala da skoro ne akumulira toplotu.

Zato razmislite: ako ste u procesu gradnje ili nameravate obnavljati postojeći objekat, pametno birajte materijale koji će vam obezbediti kvalitet i dugoročne uštede.