Veza YTONG zida sa konstrukcijom od betona ili cigle

Čelični anker se u konstrukciji od betona ili u zid od giter bloka (cigle) postavlja u prethodno izbušenu rupu Ø16-20 mm. Ova rupa je pre ugradnje ankera napunjena cementnim malterom ili smesom predviđenom za ankerisanje.
Čelični anker se u konstrukciji od betona ili u zid od giter bloka (cigle) postavlja u prethodno izbušenu rupu Ø16-20 mm. Ova rupa je pre ugradnje ankera napunjena cementnim malterom ili smesom predviđenom za ankerisanje.