Xella Group

Xella Group proizvodi i prodaje građevinski  materijal ( Ytong i Hebel autoklavirani porobeton), Silka silikatnu opeku, Multipor mineralne termoizolacione ploče i Ursa termoizolacione materijale. 

Vodeći je proizvođač mineralnih termoizolacionih ploča –  Multipor.
U 2017. Xella je ostvarila prodaju od oko 1,4 milijardi € , sa oko 6.100 zaposlenih osoba.
Indirektni vlasnik kompanije je investicioni fond Lone Star.

Od 07.10.2005. godine, Xella Srbija d.o.o. je deo međunarodnog holdinga Xella Group, sa sedištem u Duisburgu, Nemačka.

 

 

OSNOVNI PODACI 2016.

 

  • Prihod: oko 1,4 milijardi €
  • EBITDA: oko 248 miliona €
  • Zaposleni: oko 6,100 radnika
  • Industrijska postrojenja/ Zemlje: 91 fabrika u 20 zemalja
  • Prodajne kancelarije u više od 30 zemalja

Vizija

Razvojne smernice Xelle jasno su zacrtane. Naša osnovna filozofija je briga o zdravom životnom i radnom prostoru te očuvanju okoline.

Sve svoje misaone i radne potencijale usmeravamo u razvijanje prirodnih građevinskih materijala i modernih rešenja u gradnji kojima omogućujemo rešavanje stambenih, a to znači, najvažnijih životnih potreba.

Pri tome mislimo i na postizanje nižih troškova u gradnji te svakako, na očuvanju prirode koja nas okružuje.

Proizvodnja naših materijala  je blagotvorna i neškodljiva za prirodu, upotrebljavamo samo prirodne sirovine, a s novim proizvodnim tehnologijama znatno smanjujemo upotrebu energetskih resursa.

Sve fabrike, koje proizvode YTONG porobeton, u svom proizvodnom procesu koristi se para i plin, što je ekološki apsolutno najčistije moguće sredstvo.Trošenje prirodnih resursa svedeno je na minimum, jer se od jednog kubika sirovine napravi pet kubika YTONG-a. Na taj način, prirodni resursi štede se pet puta više nego u slučaju gradnje glinom, gde je taj odnos 1:1. Širom sveta kompanija Xella je nagrađivana mnogobrojnim ekološkim priznanjima.

Prepoznatljiva žuta YTONG folija koju upotrebljavamo za zaštitu proizvoda na paleti, samorazgradljiva je i ne zagađuje prirodnu okolinu.

Najveću pažnju ipak posvećujemo celokupnom asortimanu proizvoda, koji moraju u potpunosti biti u funkciji kvalitetnog i ekonomičnog sistema gradnje; sistema koji omogućuje gradnju objekata za zdravo i prijatno stanovanje i rad, i u kojima se postiže povoljna prostorna klima.

Misija

Xella International predstavlja proizvode sa markom na međunarodnom tržištu građevinskih materijala i sirovina. Radimo na uspehu naših kupaca i našeg preduzeća. Iskustvo i radna pripremljenost naših saradnika, kvalitet naših proizvoda i naša inovativnost garantuju nam danas i u budućnosti da ćemo imati odlučujuću prednost na tržištima.
 

ISTORIJA XELLA GRUPE - glavne prekretnice
 
1929 -  Početak komercijalne proizvodnje AAC (autoklavirani porobeton) u Yxhultu, oko 200 km zapadno od Stockholma (Švedska). Prvi blokovi prodati su pod imenom Yxhults Anghärdade Gasbetong, iz kojeg je kasnije izveden naziv brenda Ytong.
 
1940 - Poreklo Hebel marke u Nemačkoj, kada je Josef Hebel razvio patentirani ojačani čelični AAC proizvod i pokrenuo prvu fabriku za industrijsku proizvodnju građevinskih elemenata za zidove, tavanice i krovove.
 
1951/1952 - U Nemačkoj je proizvodnja YTONG blokova počela u Salzgitter-u i Messel-u
 
1948 – Haniel Group započinje trgovinu građevinskim materijalima u okviru koje i Xella započinje svoje aktivnosti vezane za trgovinu i građevinarstvo (Franz Haniel & Cie. GmbH i njegove filijale i ogranci).
 
1951 - Haniel započinje proizvodnju pumice blokova.
 
1956 - Haniel započinje proizvodnju kalcijum silikatnih blokova započinjanjem akvizicije.
 
1994 - Haniel Group implementira program restrukturiranja portfolia i odlaganjem njegovih sporednih aktivnosti, sledeći stratešku inicijativu uspostavljanja jače pozicije na tržištu građevinskih materijala za zidanje. Ovaj proces konsolidacije na nemačkom tržištu građevinskih materijala za zidanje koji je pokrenula Haniel Group, uključivao je i nekoliko akvizicija srednjih proizvođača nemačkih CSU. 
 
2001 - Akvizicija Fels/ Hebel Group i Ytong Group
Ovaj dopunjeni i ojačani portfolio građevinskih materijala za zidanje sa uspostavljenim YTONG i Hebel brendovima, povećala je stepen vertikalne integracije (uključujući aktivnosti sa krečom - Fels), proširila proizvodni i tržišni portfolio s gipsano-krečnim pločama s aktivnostima i brendom Fermcell-a i proširila svoju međunarodnu prisutnost.
 
2003 – Predstavljanje i lansiranje Xella brenda na građevinskom sajmu u Münchenu.
 
2004-2015 – Xella nastavlja globalnu ekspanziju fokusirajući se na azijske i zemlje srednje i istočne Evrope. U periodu između 2004. i 2015. godine u poslovnom segmentu građevinskih materijala  Xella je stekla ili osnovala 27 fabrika, od kojih su većina locirane u srednjoj i istočnoj Evropi, Kini i Americi. Konkretno, u 2012. godini Xella je stekla AAC fabriku u Češkoj u segmentu građevinskih materijala i nedovršenu fabriku  gipsano-vlaknastih ploča u u Oreju-Španiji, u kojoj se u maju 2013. godine započela proizvodnja u segmentu suve gradnje.
 
2008 - Prema savetima filijala, Haniel je fondove i  sredstva uložena u tehničku opremu prodao  GS fondovima kojim upravlja PAI Partners koji je Xella-in trenutni indirektni deoničar. 
 
2010 - Ekspanzija u novo poslovno područje pod nazivom Ecoloop , koja razvija i namjerava da ponudi novu sintezu gas tehnologije će u sklopu naše trenutne poslovne strukture biti dio krečnog segmenta.
 
2014 - 2016 Xella je sprovela sveobuhvatan proces optimizacije kompanije, koji je obuhvatio modernizaciju proizvodnih kapaciteta, kao i optimizaciju svih procesa, sa ukupnim smanjenjem troškova, što je obezbedilo osnovu za dalji rast i razvoj kompanije.
 
2016 - PAI Partners i Golman Sachs su se složili da prodaju Xella Grupu investicionom fondu Lone Star, indirektnom deoničaru Xella-e.
 
2017 - Xella postaje vlasnik vodećeg evropskog proizvođača izolacionih materijala Ursa i prodaje poslovnu jedinicu Fels.