YTONG Alati

Da bi racionalno iskoristili i bez suvišnog napora obradili YTONG blok proizveli smo specijalne alate koji se koriste u YTONG Sistemu gradnje.


Slika Šifra Naziv Model
31007005 Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 50
31007007 Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 75
31007010 Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 100
31007013 Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 120
31007015 Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 150
31007020 Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 200
31007025 Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 250
31007030 Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 300
31017037 Lopatica za nanošenje tankoslojnog maltera tip 375
31010000 Ugaona ravnjača R 01
31005030 Umetak za bušilicu - svrdlo BO 30
31005050 Umetak za bušilicu - svrdlo BO 50
31005300 Umetak za bušilicu - svrdlo BO 80
31006001 Strugalica za instalacione kanale S 01
31007093 Mešač za tankoslojni malter M 01
31011000 Daska strugalica 580 x 195 mm
31011020 Daska strugalica 500 x 100 mm
31008000 Gumeni čekić  
31004021 Ručna Widia testera  
50000000 Električna stabilna testera  
31004030 Widia list za električnu stabilnu testeru 3830
30426000 Aluminijumska pločica  
31241000 Elastični anker  

YTONG Alati - film