YTONG Nadvratne grede

Nadvratne grede za pregradne, nenosive zidove

Ytong nadvratna greda

Prednosti

  • Laka i brza ugradnja
  • Mala težina
  • Bez oplate i nalivanja betona
  • Idealno uklapanje sa Xella sistemom gradnje
  • Bez termo mostova
  • A1 klase negorivosti prema SRPS EN 13501-1
Ytong nadvartne grede

Primena

Nadvratne grede (nadvoji) su strukturni horizontalni elementi koji se primenjuju na otvorima između dva vertikalna nosača i koji se, kao gotova, prefabrikovana, rešenja mogu izvesti brzo i jednostavno bez oplate, šalovanja ili armature.

Ugradnja

Nadvoji su dizajnirani za direktnu ugradnju, armirani su simetrično u dužini od 1120mm za dužinu nadvoja od 1200mm, odnosno 1420mm za dužinu nadvoja od 1500mm. Nije dozvoljeno nadvoje skraćivati ili im na bilo koji drugi način modifikovati preseke. Ugradnja se vrši po visini nadvratnika, u smeru strelica.

Lepljenje se vrši pomoću Ytong tankoslojnog maltera.