Ytong Ugaoni blokovi

Za izradu vertikalnih serklaža na uglovima spoljašnjih i unutrašnjih nosećih zidova

Protivpotresni zidni blok
  • izrada vertikalnih serklaža bez oplate
  • brza i laka ugradnja
  • seizmička otpornost
  • jednostavno rešenje termo mostova
  • minimalan utrošak radnog vremena za ugradnju
  • A1 klasa negorivosti
ytong-protivpotresni-blok-tabela

Primena

Ytong Ugaoni blokovi se koriste za izradu vertikalnih protivpotresnih AB serklaža na uglovima spoljnih zidova, kod spojeva spoljnih zidova sa unutrašnjim nosećim i veznim zidovima, kao i kod zidova velikih dužina (l > 5,0 m), a koji su bez poprečnih nosećih zidova. Ovi elementi omogućavaju izradu vertikalnog serklaža bez spoljne oplate. 

ytong ugaoni blok