YTONG 'L' elementi

L-profili Za izradu jednostrane oplate ivice međuspratne konstrukcije ili AB horizontalnih i kosih serklaža.

Primena

"L" elementi koriste se za izradu AB horizontalnih i kosih serklaža. "L" element se mora sa spoljne strane obložiti toplotnom izolacijom od polistirena ili mineralne vune, debljine 1-5 cm, zbog sprečavanja termo mostova.

Karakteristike

  • Seizmička otpornost
  • Brza i laka ugradnja
  • Izgradnja horizontalnih serklaža međuspratne konstrukcije
  • Zamena za oplatu
  • Dobra termoizolaciona svojstva i obezbeđenje termičkih mostova