YTONG Termoblok za spoljni zid

Blokovi za zidanje spoljnih zidova

Debljina: 25 cm
Za gradnju nosećih ili ispunskih spoljnih termoizolacionih zidova.

 • odlična toplotna izolacija u jednom sloju zida
 • veća neto površina prostorija
 • masivna i stabilna konstrukcija
 • precizne dimenzije blokova
 • vrhunska otpornost na zemljotres i požar
Vrsta materijala Oznaka Dimenzije Pritisna čvrstoća /
zapreminska masa
(gustina)
Koeficijent
toplotne
provodljivosti
λ10, dry
Proračunski koeficijent
toplotne
provodljivosti λR
Koeficijent prolaza
toplote omalterisanog zida [U]
l d h SRPS U.N1.308 SRPS EN 1745 i SRPS EN 10456 SRPS EN 1745
mm mm mm N/mm2/t/m3 W/mK W/mK W/m2K

P-2,5/0,45

TB 25

625

250

200

2,5 / 0,45

0,109

0,114

0,42


* Izrađuje se po posebnoj narudžbini za zid veće nosivosti u nižim etažama

Primena

Gradnja YTONG Termoblokovima je jednostavna i brza, čime se postiže velika ušteda u radu i vremenu izgradnje, a zbog odličnih termičkih karakteristika štedi se u potrošnji vrlo skupe energije za grejanje i hlađenje. S obzirom na visinu objekta i veličinu opterećenja bira se pritisna čvrstoća blokova.

Karakteristike

 • Odlična termoizolacija
 • 2,5x brža i preciznija gradnja od klasične
 • Odlična nosivost
 • Zid u jednom sloju bez dodatne termoizolacije
 • Jeftiniji m2 gotovog zida nego kod klasične gradnje
 • Veća neto površina stana u odnosu na klasičnu gradnju. Na 60 m2 stana, dobija se 3 m2
 • Gletovanje unutrašnje strane zida bez prethodnog malterisanja