YTONG monolitni 'U' elementi

U-profili Za izradu dvostrane ili trostrane oplate, kao i dodatne termoizolacije AB horizontalnih i kosih serklaža, nadprozorskih i nadvratnih greda.

 

Vrsta
materijala
Oznaka Dimenzije Pritisna čvrstoća /
zapreminska masa
(gustina)
Debljina zida
l d h SRPS U.N1.308 dv du
mm mm mm N/mm2 / t / m3 mm mm
P-3,0/0,50 UP 25

600

250

250

3,0 / 0,50

50

50

P-4,0/0,55 UP 25*

600

250

250

4,0 / 0,55

50

50

P-3,0/0,50 UP 30

600

300

250

3,0 / 0,50

50

50

P-4,0/0,55 UP 30*

600

300

250

4,0 / 0,55

50

50

P-3,0/0,50 UP 37,5

600

375

250

3,0 / 0,50

75

75

P-4,0/0,55 UP 37,5*

600

375

250

4,0 / 0,55

75

75


* Izrađuje se po posebnoj narudžbini za zid veće nosivosti u nižim etažama

Primena

YTONG "U" elementi upotrebljavaju se za izradu AB nadvratnika, nadprozornika, horizontalnih serklaža i nadvojnih greda. Oni su ujedno dvostrana i trostrana oplata, kao i toplotna zaštita. U "U" element potrebno je prema spoljnoj strani postaviti dodatnu termoizolaciju od polistirena ili mineralne vune, debljine 1-5 cm, a zbog sprečavanja pojave termo mostova.

Karakteristike

  • Seizmička otpornost
  • Brza i laka ugradnja
  • Izgradnja horizontalnih serklaža i nadvoja
  • Zamena za oplatu
  • Dobra termoizolaciona svojstva i obezbeđenje termičkih mostova