YTONG monolitni 'U' elementi

U-profili Za izradu dvostrane ili trostrane oplate, kao i dodatne termoizolacije AB horizontalnih i kosih serklaža, nadprozorskih i nadvratnih greda.

 

Primena

YTONG "U" elementi upotrebljavaju se za izradu AB nadvratnika, nadprozornika, horizontalnih serklaža i nadvojnih greda. Oni su ujedno dvostrana i trostrana oplata, kao i toplotna zaštita. U "U" element potrebno je prema spoljnoj strani postaviti dodatnu termoizolaciju od polistirena ili mineralne vune, debljine 1-5 cm, a zbog sprečavanja pojave termo mostova.

Karakteristike

  • Seizmička otpornost
  • Brza i laka ugradnja
  • Izgradnja horizontalnih serklaža i nadvoja
  • Zamena za oplatu
  • Dobra termoizolaciona svojstva i obezbeđenje termičkih mostova