YTONG Zidni blok za zvuk

Izrađuje se po posebnoj narudžbini kao zid za zvučnu izolaciju između dva stana.
  • vrhunska zvučna izolacija
  • osigurano više neto prostora
  • odlična seizmička svojstva
  • rešena protivzvučna barijera
  • visoka otpornost na požar

Primena

YTONG zidni blok za zvuk debljine 25 cm koristi se za izradu unutrašnjih zidova za zvučnu izolaciju. Za zidove između stanova, odnosno između dva prostora gde se zahteva veća zvučna izolacija, upotrebljavaju se blokovi sa zapreminskom težinom (gustinom) 0,65 t/m3 (koji su označeni sa **) i koji imaju zvučnu izolaciju od 52 dB.

Karakteristike

  • 2,5x brža i preciznija gradnja od klasične
  • Odlična nosivost
  • Jeftiniji m2 gotovog zida nego kod klasične gradnje
  • Gletovanje zida bez prethodnog malterisanja