Zvučna izolacija

Uživajte u potpunoj tišini

Mala masa zidnog bloka i dobra zvučna izolacija ne predstavljaju protivurečje – naprotiv: Ytong podrazumeva odličnu zvučnu izolaciju!

zvucna-izolacija

Ytong je građevinski materijal koji svojom poroznom strukturom prigušuje zvučne talase i ima 2 dB veću zaštitu od zvuka od ostalih građevinskih materijala slične gustine. Da bi se postigao pun efekat ove zaštite, konstrukcija mora biti izgrađena na ispravan način. To postižemo upotrebom zidnih blokova koji se spajaju sa istaknutim delovima i žlebovima bez ikakvih otvora i praznih prostora, koji su uzrok zvučnih mostova. Ytong tankoslojnim malterom povećavamo efekat izolacije i time ispunjavamo kriterijume iz propisa za zvučnu zaštitu građevinske konstrukcije.

Ytong je dobar zvučni izolator:

  • sprečava prolaz zvuka
  • dodatno u samom sebi prigušuje zvuk
  • ima 2 dB bolju zvučnu zaštitu od ostalih približno jednako teških građevinskih materijala