Zvučna izolacija

Uživajte u potpunoj tišini

Mala masa zidnog bloka i dobra zvučna izolacija ne predstavljaju protivurečje – naprotiv: YTONG podrazumeva odličnu zvučnu izolaciju!
Buka je merljiva veličina, ali se, zavisno od frekvencije, oseća vrlo različito. Iako, primera radi, glinene opeke u pogledu zvučne izolacije daju zadovoljavajuće merne vrednosti, one neće dovoljno štititi prostorije od buke. Za to su, između ostalog, zaslužne vazdušne šupljine u unutrašnjosti bloka. Za razliku od toga, vazdušne ćelije u YTONG-u raspoređene su ravnomerno i izoluju zvuk u svakom smeru. Pored toga, YTONG ima važno svojstvo da u samom sebi prigušuje zvuk. YTONG stoga daje za dva decibela bolju zaštitu u odnosu na ostale približno teške građevinske materijale.

YTONG je dobar zvučni izolator:
  • sprečava prolaz zvuka
  • dodatno u samom sebi prigušuje zvuk
  • ima 2 dB bolju zvučnu zaštitu od ostalih približno jednako teških građevinskih materijala